Tyrinėjimo menas Vilniuje

Senvagės gimnazija su keliomis kitomis Vilniaus miesto mokyklomis buvo atrinkta ir  pradėjo veiklą naujoje  „Kūrybinių jungčių“ programoje „Tyrinėjimo menas Vilniuje“.    Veikla gimnazijoje jau prasidėjo ir  vyksta dviem kryptimis: įsteigtas Senvagės Mokytojų klubas ir grupė mokytojų rengiasi integruotoms, tyrinėjimu grįstoms pamokoms  penktokų klasėje. Su mumis bendradarbiauja kūrėjų praktikų komanda: aktorė Marija Korenkaitė ir KTU ir VDA dėstytojas Arvydas Grišinas.  Suplanuoti 8 Mokytojų klubo susitikimai su kuratoriais ir 8 susitikimai, per kuriuos bus kuriamos integruotos įvairių dalykų pamokos penktokams. Jau įvyko du virtualūs susitikimai, kuriuose aptarėme silpnybes, grėsmes, stiprybes ir galimybes.     Programoje dalyvauja: Daiva Lebednikaitė, Daiva Armanavičiūtė, Rūta Čėsnienė, Elena Černienė, Raimonda Kisielienė, Jonas leleckas, Menika Petkevičienė, Dovilė Ruzgutė, Daiva Sasnauskienė, Jurgita Tamulaitytė, Dalia Žabaitė, Patricija Tadijošaitytė.    Džiaugiamės kolegų įsitraukimu.

 Rūta Čėsnienė ir Monika Petkevičienė