„Atmintis gyva, nes liudija“

 • „Atmintis gyva, nes liudija“

  Netradicinę integruotą pamoką „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Sausio 13-osios įvykius prisiminti, III klasės gimnazistai pradėjo pagerbdami 1991metų sausio 13 dienos aukas. Ant palangių uždegtos žvakės bei ekrane rodomi 1991 metų vaizdai gimnazistus, mokinius, pamokos svečius sutelkė rimčiai, priminė krauju aplaistytą Lietuvos kelią į Nepriklausomybę.

  Pamokoje dalyvavo svečias –tai mūsų gimnazijos mokinės senelis, 1991-1992 m. policijos departamento respublikinės policijos vyriausiasis komisaras Liutauras Vasiliauskas. Jis prisiminė to laikmečio Lietuvos politinę bei ekonominę situaciją. Papasakojo, kaip kūrėsi Lietuvos Respublikos saugos struktūros, kaip esant sunkiai ekonominei situacijai reikėjo apginkluoti tas struktūras bei apsiginti nuo sovietinių agresorių. Gerbiamas Liutauras Vasiliauskas, atsargos vyriausias komisaras, Seimo gynybos štabo narys, yra apdovanotas Vyčio kryžiaus riterio ordinu bei sausio 13-osios medaliu. Išgirsti žodžiai iš to meto liudininkų bei dalyvių, pamatyti vaizdai įsirėžia į atmintį ir atmintis lieka gyva perduodama vis kitoms kartoms.

 • Pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija“

  Pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta sausio 13-osios įvykiams atminti.

  Visada smagiau, kai pamoką veda ne jau pažįstamas mokytojas, o atvykęs svečias. O ir apie to metu įvykius įdomiau išgirsti ne iš filmo, o iš žmogaus, kuris dalyvavo, matė bei patyrė, kokia tai buvo naktis. Savo atsiminimais apie sausio 13-ąją su I b klasės gimnazistais pasidalino šaulys, apsaugos būrio vadas, Andrius Šmailys. Gimnazistams pasakojo savo patirtus įspūdžius iš sovietinių laikų: kokia buvo ano meto mokykla, kaip atrodė parduotuvės ir ką jose buvo įmanoma nupirkti. Pasakojo apie sausio 13-osios įvykius. Ir nors svečias buvo paauglys, bet gerai pamena, kaip girdėjo šūvius prie televizijos bokšto, matė, kaip žmonės reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui. Buvo labai baisu, kada girdėjo kalbant, kad prasideda karas.

  Tikime, kad gimnazistams šis pasakojimas įsimins ir bus lengviau suvokti, suprasti, kas yra sausio 13-oji.

 • Pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija...“ Vilniaus Senvagės gimnazijoje

  1991 m. sausis… dienos, tapusios istorija, parodžiusios, kokia gali būti vieninga tauta ir kurios mūsų atmintyje išliks dar ilgai… Išliks todėl, kad buvome, matėme, patyrėme ir apie tai kalbame.

  O kalbėti būtinai reikia, ypač jaunimui, kuris apie buvusius įvykius perskaito vadovėlyje, galbūt išgirsta namuose, pamato reportažus televizijoje… Todėl taip norėjosi, kad gimnazistai apie sausio 13-osios įvykius išgirstų gyvą žodį iš žmogaus, buvusio, mačiusio ir jautusio tautos vienybę stojant prieš ginklą. Tik ten buvę žmonės gali geriausiai  perduoti savo patirtį jaunajai kartai.

  Jau tapo graži tradicija, kada Lietuvos mokyklose ir kitose institucijose sausio 13-osios įvykiai pagerbiami 8.00 valandą ryto languose uždegant žvakeles. Vilniaus Senvagės gimnazija taip pat prisijungia prie šios gražios ir prasmingos akcijos. Tačiau šiemet norėjosi kažko ypatingo… Norėjosi ne tik susimąstyti žvelgiant į žvakutes, klausant mokytojų pasakojimų, norėjosi išgirsti atsiminimus žmonių, kurie dalyvavo tuose įvykiuose ir nors maža dalele pajausti, suvokti, kaip svarbu yra vienybė.

  Džiaugiasi širdis, kai į kvietimą atvykti į gimnaziją ir pabendrauti su gimnazistai atsišaukė nemažas būrys žmonių, dalyvavusių sausio 13-osios įvykiuose. IV klasių gimnazistams pilietiškumo pamoką vedė seimo narys Juozas Olekas. Savo prisiminimais su gimnazistais dalinosi šaulių sąjungos nariai Joana Dikevičiūtė Bikulčienė, Andrius Šmailis, Kostas Ivanauskas, Audrius Skaistys, sausio 13-osios įvykių dalyviai Pranas Povilaitis ir jo žmona, Arvydas Milutis, atsargos vyriausias komisras Liutauras Vasiliauskas. Ir vėliau, pertraukų metu, teko įsitikinti, kad ši pilietiškumo pamoka buvo ypatinga, kai vaikštant koridoriais girdėjosi gimnazistų pokalbiai apie buvusius svečius, kai jaunimas dalinosi išgirstais atsiminimais bei planavo, kad dabar jau būtinai šeštadienį reikės dalyvauti mieste vyksiančiuose renginiuose.

  Po pirmos pamokos bendruomenė ir svečiai susirinko gimnazijos fojė, kur jaunieji Senvagės gimnazijos šauliai garbingai pakabino vėliavą, kabėjusią Gedimino bokšte ir  kuri 2008 metų sausio 1 d. buvo įteikta gimnazijos bendruomenei, kaip pilietiškiausiai mokyklai. Didžiuojamės šia vėliava ir norime, kad ją matytų ne tik gimnazistai, bet ir gimnazijos svečiai.

  Po garbingos vėliavos pakabinimo ceremonijos gimnazijos bendruomenė ir svečiai rinkomės kieme, kur buvo uždegtas simbolinis laužas. Norėjosi, kad mokiniai ne tik išgirstų pasakojimus, bet nors ir maža dalele pajaustų tą bendruomeniškumą ir emociją, kuri buvo sausio 13-osios naktį. Ir nors šaltukas švelniai gėlė, niekas neskubėjo. Gurkšnodami mokytojų paruoštą karštą arbatą sustojome bendram pasibuvimui, dar vienam pokalbiui, atsiminimui…

  Tikime, kad būtent tokios pilietiškumo pamokos liks jaunimo atmintyje, padės suprasti, kaip svarbu būti vieningiems ir nepamiršti,  už ką kovojo mūsų tėvai, seneliai, o prisiminus skatins susimąstyti, kodėl esame laisvi.

  Lietuvių kalbos mokytoja ir jaunųjų šaulių būrelio vadovė Kristina Kazlauskaitė