Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologė Kristina Leščinskaitė dirba 309 kabinete (III aukštas)

Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais 8:00 – 16:30, pietų pertrauka 12:00 – 12:30.
(Kiekvieną antradienį 13.00 – 14.35 Vaiko gerovės komisijos posėdis)


Mokykloje dirbančio psichologo darbo tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

 Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:

 vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius

 Kada kreiptis į psichologą?

 Jei mokinys turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ir tėvais.

Kai jaučiasi vienišas.

Kamuoja nerimas, depresija, stresas.

Turi mokymosi sunkumų.

Jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.

Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.

 Konsultacijos yra konfidencialios.


 

Aktualią informaciją galite paskaityti čia.


Specialioji pedagogė metodininkė Žydronė Milutienė dirba 322 kabinete

Darbo laikas:

Trečiadienis 8.00 – 12.00
Penktadienis 8.00 – 15.00

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Specialiojo pedagogo uždaviniai ir veiklos kryptys:

Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį, bei lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Padėti mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas. Supažindinti tėvus ir mokytojus su naujovėmis sutrikimų nustatymo, jų įveikos galimybių ir ugdymo srityse.

Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės – pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.

Vertinti ir analizuoti ugdymo procesą ir jo rezultatus, numatyti pagalbos kelius.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (psichologe.pdf)Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas419 kB
© Miglė Šatkauskienė, Vilniaus Senvagės gimnazija, 2014-2017