Darbo laikas

Biblioteka

 Bibliotekoje ir skaitykloje rasit reikiamą knygą ar leidinį, aplankysit parodą, panaršysit internete, pasiruošite pamokai, paskaitysit spaudą, pažaisit stalo žaidimų.

 

Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas aktyviai dalyvaujant modernėjančiame ugdymo procese, siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.

Darbo laikas:

pirmadienis- penktadienis 8:00 – 16:30

pietų pertrauka 12.00-12.30

Paskutinis mėnesio penktadienis – savitvarkos diena, skaitytojai neaptarnaujami.

Bibliotekos vedėja – Rasa Žudienė (senvagesbiblioteka@gmail.com).

Skaityklos vedėja – Regina Dauda (senvagesskaitykla@gmail.com).

Bibliotekos struktūra:

  • abonementas, 5 darbo vietos (iš jų 1 kompiuterizuota);
  • skaitykla, 28 darbo vietos (iš jų 8 kompiuterizuotos);
  • kompiuterizuota skaitykla, 17 kompiuterizuotų darbo vietų;
  • vadovėlių saugykla.

 Fondas

8519 egz. knygų ir 7113egz. vadovėlių 58 egz. dokumentų el. laikmenose, periodiniai leidiniai.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Privalomai skaitytinų knygų sąrašas