Nauji leidiniai


Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto dovanotos knygos
Eiti į šį „Sway“


NAUJOS KNYGOS 1-6 klasės mokiniams (kovo-balandžio mėn.)
Eiti į šį „Sway“


NAUJOS KNYGOS BIBLIOTEKOJE (I-IV gimnazijos klasių mokiniams) 2022 m. sausio-vasario mėn.NAUJOS KNYGOS BIBLIOTEKOJE (I-IV gimnazijos klasių mokiniams) rugsėjo-spalio mėn.

Ieškančiojo pėdsakai: evangeliniai mąstymai / Kęstutis Trimakas. – 4-oji laida Kristaus gimimo dutūkstantųjų metų sukakties proga. – Kaunas : Lietuvos katechetikos centro leidykla, 1999. – …

Eiti į šį „Sway“


NAUJOS KNYGOS BIBLIOTEKOJE 1-7 klasių mokiniams (rugsėjo-spalio mėn.)

Troliai Mumiai : spalvinimo knyga su citatomis / su originaliomis Tove Jansson iliustracijomis. – Vilnius : Nieko rimto, [2016]. – [96] p. – ISBN 978-609-441-383-4

Eiti į šį „Sway“