Ekologijos ir aplinkotyros centras

2018 m. spalio 23 d. IV klasės fizikos ir chemijos grupės mokiniai lankėsi Ekologijos ir aplinkotyros centre, kur dr. Vaidotas Valskys supažindino su įvairių streso veiksnių poveikiu ekosistemoms, jų kaitai ir aplinkos būklės vertinimais. Dr. I. Nedveckytė  trumpai pristatė  „Gyvųjų organizmų tarpusavio sąveikos infocheminėmis medžiagomis bei šių organizmų elgsenos tyrimus“. Taip pat apsilankė ir bioinformatikos katedroj, kur išklausė paskaitą apie bendrus mokslininkų pasiekimus, kurie leistų užtikrinti saugią ir sveiką aplinką.
Fizikos mokytoja metodininkė L. Padribonienė ir chemijos vyr. mokytoja A. Makarevičienė