Ekožaidimai

Mokiniai tyrinėjo rinkoje esančius kompiuterinius ekožaidimus, kurie nėra labai populiarūs, ir bandė juos kritiškai įvertinti. Jiems reikėjo pademonstruoti, kokias ekologines problemas jie sprendė simuliacinėse situacijose, kaip jiems sekėsi. Sprendė pinigų paskirstymo ekologinėms problemoms spręsti problemą, planavo ir statė ekologinį miestą. Kai kurie užtruko iki 34 valandų. Reikėjo žaidimą ne tik pažaisti, bet ir kritiškai įvertinti, kurios žaidimo strategijos pritaikomos realybėje, t.y. sprendžiant realias ekologines problemas. Mokiniai siūlė idėjų ir savo ekožaidimui, kai kurie aprašė ir bandė pailiustruoti.

Anglų kalbos mokytoja Darija