Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje ugdymas vyks įprastiniu būdu – gimnazijos patalpose, maksimaliai laikantis saugos reikalavimų, ribojant gimnazijos bendruomenės kontaktus, laikantis saugaus atstumo.

 • Prašome atvykstant į gimnaziją kiekvieną rytą pasitikrinti temperatūrą. Nustačius 37,2º ir daugiau temperatūros prašome likti namuose, susisiekti su šeimos gydytoju ir informuoti gimnaziją telefonu +37069742863.
 • Įėjus į gimnaziją būtina dėvėti kaukes, rekomenduojamos pirštinės. Mokiniai savo klasėse gali būti be kaukių. Tačiau eidami į kitą patalpą privalo kaukes dėvėti.
 • Pereinant iš vienos patalpos į kitą ar pereinat kitas erdves būtina dezinfekuoti rankas.
 • Gimnazijos patalpos suskirstytos į 4 korpusus: pradinių klasių (geltona erdvė), 5-6 klasių (žalia erdvė), I-II klasių (mėlyna erdvė) ir III-IV klasių (raudona erdvė). Skirstant mokiniams klases, atsižvelgta, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai ir būtų kiek įmanoma išvengta skirtingo amžiaus mokinių kontaktų.
 • Mokiniai į gimnaziją nukreipiami per skirtingus įėjimus: 1-3 klasių mokiniai – per šoninius laiptus dešinėje pusėje, 5-6 klasių mokiniai ir I-II klasių mokiniai per pagrindinį įėjimą, o III-IV klasių – perro šoninius laiptus iš kairės pusės.
 • Kiekvienai klasei paskirtas konkretus kabinetas, kuriame vyks visos pamokos (išskyrus informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų dalykus).
 • Jeigu leis  dalyko turinio ypatumai ir  oro  sąlygos, dalykų pamokos bus organizuojamos lauke.
 • 5-6, I-IV klasių pamokų tvarkaraštis sudarytas organizuojant dvi to paties dalyko pamokas iš eilės.
 • Pamokų laikas išliks toks pats, pamokų pradžia 8.00 val. Gimnazijoje pamokos prasidės ir baigsis be skambučio. Visi dirbs pagal elektorinio dienyno ,,Mano dienynas“ laiką.
 • Pertraukų metu mokiniai galės būti jiems paskirtose erdvėse arba lauke. Pertraukų metu klasės bus vėdinamos.
 • Mokinių maitinimas organizuojamas srautais, pagal sudarytą grafiką.
 • Į gimnazijos patalpas tėveliai įleidžiami tik esant būtinybei ir iš anksto susitarus kontaktiniu telefonu +37069742863.