Pamokos apie piliakalnius

Projekte „Senvagės žiedai 2017“ per istorijos ir dorinio ugdymo pamokas IIb ir Ia klasės užsiėmė kūrybine veikla: gamino plakatus apie Lietuvos piliakalnius.

Pateikiame plakatų  nuotraukas. 1. Kernavės piliakalniai. 2. Piliakalnių įrengimas. 3.Garsiausi Žemaitijos piliakalniai. 5. Piliakalnių įvairovė.  6 -7.  Žinomiausi Lietuvos piliakalniai. 

Plakatai buvo išdėlioti koridoriuje. Įsižiūrėję į plakatus, mokiniai galėjo ant paruošto kontūrinio Lietuvos žemėlapio pagal geografijos mokytojos D. Milašiūtės planą pažymėti žinomiausių piliakalnių vietas ir gauti įvertinimą.

Dorinio ugdymo mokytoja Elena Černienė

2017-04-19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

© Miglė Šatkauskienė, Vilniaus Senvagės gimnazija, 2014-2018