Integruota istorijos ir geografijos pamoka

Integruotoje geografijos – istorijos pamokoje „Piliakalnių legendos atgyja“ IIa klasės mokiniai susipažino su III – IV kl. mokinių atliktu tyrimu bei filmuota medžiaga apie Šeškinės ozą.

Šis filmas dalyvavo LEKUS organizuotame respublikiniame konkurse „Kelionė po Lietuvą“.

IIa kl. mokiniai pristatė savo parengtus pranešimus apie Lietuvos piliakalnius, kūrė legendas, sudarė piliakalnių žemėlapį.

Istorijos ir geografijos mokytojos Alma Čiapienė ir Daiva Milašiūtė

2017-04-20

© Miglė Šatkauskienė, Vilniaus Senvagės gimnazija, 2014-2018