Įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Spalio 2 d. Senvagės gimnazija svetingai priėmė II Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies etapo dalyvius ir juos ruošusius mokytojus iš visų Lietuvos kampelių. Mokiniai atliko etnokultūrinio pažinimo testą ir pristatė savo etnokultūrinę veiklą, raišką. Kompetetinga komisija išaiškino nugalėtojus ir prizininkus, nors visi dalyviai pasirodė puikiai!  Akį džiugino tautiniais drabužiais pasipuošę mokiniai, o mokinių etnokultūrinės raiškos pristatymai buvo jautrūs, stebino raiškos priemonių gausa ir originalumu. Dėkojame visiems dalyviams už gilias tradicinės kultūros žinias,pagarbą savajai kultūrai!Lietuvių kalbos ir literatūros Rūta Čėsnienė