Lietuvos mokinių  etninės kultūros olimpiada

Siekdamos puoselėti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti išreikšti ir perduoti  kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes, Etnines kultūros globos taryba ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga inicijavo Lietuvos mokinių  etninės kultūros olimpiados steigimą. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu patvirtintos Olimpiados sąlygos. Šiais metais visoje Lietuvoje pirmą kartą organizuojama etninės kultūros olimpiada.

  • Olimpiadoje gali dalyvauti visų tipų Lietuvos mokyklų 6–12 klasių mokiniai.
  • Mokinį Olimpiadai gali rengti etninės kultūros ar dalykų mokytojai, jungtinės mokytojų komandos ir/ar kviestiniai asmenys.
  • Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:

pirmasis etapas  – savivaldybių etninės kultūros Olimpiada;

antrasis etapas – etnografinių regionų etninės kultūros Olimpiada, kurioje dalyvauja pirmojo Olimpiados etapo laimėtojai, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų mokinius;

trečiasis etapas – šalies etninės kultūros Olimpiada, kurioje dalyvauja antrojo Olimpiados etapo laimėtojai ir pirmojo etapo Vilniaus ir Kauno miestų laimėtojai.

  • Pirmajame Olimpiados etape gali dalyvauti visi Vilniaus miesto savivaldybės 6–12 klasių mokiniai

Olimpiados užduotys sudaromos vadovaujantis Etninės kultūros bendrosiomis  programomis.

Olimpiados užduotys rengiamos ir atliekamos dviejose amžiaus grupėse (6–8 kl. ir 9–12 kl.). Užduotis sudarys ir mokinių darbus vertins Lietuvos etninės kultūros globos tarybos deleguoti kompetentingi, etninės kultūros ir etnologijos ekspertai (Prof. Libertas Klimka, Gražina Kadžytė ir kt. įsakymą dėl komisijos sudarymo atsiųsime kitą savaitę).

  • Olimpiados užduotys:

1.1.         pirmoji užduotis – etnokultūros pažinimo testas (45 min.), kurį sudaro užduočių rinkinys (rašytiniai, vaizdu ar garsu pateikti klausimai su atsakymų variantais arba atviro tipo klausimais), parengtas atsižvelgiant į 22 punkte nurodytas mokinių grupes ir Etninės kultūros bendrąsias programas, siekiant atskleisti bei patikrinti dalyvio etninės kultūros gebėjimus, žinias ir supratimą (pridedame Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 2018-2019 m. m. etnokultūros pažinimo testo temas)

1.2.         antroji užduotis – etnokultūrinė kūrybinė raiška (5 min.), kuri gali būti atlikta pasirinkus sakytinį folklorą (pasakojamąją, smulkiąją tautosaką), muzikinį folklorą (dainuojamąjį, instrumentinį), šokamąjį ir žaidybinį folklorą, teatrines inscenizacijas ar savo pagamintų tautodailės (tradicinių amatų) dirbinių pristatymą.

2.Antrosios užduoties atlikimo sąlygos:

2.1.1.    leistina pasitelkti pagalbininkus, jei tai būtina kūrinio atlikimui;

2.1.2.    folkloro kūriniai atliekami tradiciškai, be stilizacijų.

3.Pirmoji užduotis vertinama atsižvelgiant į etninės kultūros žinias, išmanymą, samprotavimų bei interpretacijų brandumą.

4.Antroji  užduotis vertinama atsižvelgiant į mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, kalbos (ir/ar tarmės) ir rašto kultūrą, oratorinius gebėjimus, komunikabilumą, aktyvumą.

Olimpiados Vilniaus miesto etapas planuojamas organizuoti 2018 m. lapkričio 30 d. 14.00 val. Vilniaus Žemynos gimnazijoje (Čiobiškio g.16, Vilnius). Mokinius į olimpiadą galite registruoti iki 2018 m. lapkričio 26 d. paspaudus šią nuorodą https://goo.gl/forms/qIetbLpIpJ6wh3rY2 ir užpildžius registracijos formą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!