Matematikos projektai

Matematikos mokytojos Laima ir Jurga dalinasi įvairių klasių gimnazistų patyriminės veiklos metu atlikto statistinio tyrimo „Medžiai aplink mūsų namus” darbų fragmentais. Tyrimo metu mokiniai domėjosi, kokie medžiai auga jų namų aplinkoje, kuo kiekvienas medis pasižymi. Surinktus duomenis, kaip ir dera matematikai, susistemino ir pateikė lentelėse, diagramose, patys kūrė uždavinius bei juos sprendė. Labiausiai, mūsų nuomone, savo žinias praplėtė penktokai, o vyresnieji mielai bendradarbiavo ir jiems talkino.