Moki žodi – žinai kelią

Vyskupas M. Valančius pasakė: „Kol mūsų liaudis bus prisirišusi prie savo kalbos ir jos laikysis su meile, tol liks ištikimi savo tikėjimui, jų sielose nepavyks pasėti piktą sėklą.”
Ši savaitė gimnazijoje – lietuvių kalbos savaitė.
IIc ir IId klasių gimnazistai per lietuvių kalbos pamokas mokėsi žaisdami. Lietuvių kalbos mokytoja Kristina pamokas pavadino „Moki žodį – žinai kelią”. Gimnazistai dirbo komandomis: atliko gramatines užduotis, improvizavo, prisiminė kalbos kultūros pagrindus, bet sunkiausia buvo – įminti mįsles 🤗. Ir visi bendrai sutarė – svarbu saugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą. 📚