Muzikos kabinete įsikūrė naujas muzikos instrumentas

      Gimnazijos muzikos kabinetas praturtėjo naujomis dvylikastygėmis kanklėmis. Mokytoja Rūta Vyšniauskienė ir jos mokiniai džiaugiasi, kad galės muzikuoti  kanklėmis – tradiciniu styginiu lietuvių liaudies muzikos instrumentu. Gimnazistė  Gabija Meškaitė (I a) ruošiasi kovo 16 d. kanklėmis groti ir varžytis su kitais etninės kultūros mylėtojais respublikinėje etninės kultūros olimpiadoje. Linkime Gabijai sėkmės!