Netradicinė pamoka Senajame arsenale

Spalio 1 d. 5 a klasės mokiniai lankėsi Senajame arsenale, kur susipažino su seniausiųjų Lietuvos gyventojų verslais, buitimi, atliko praktines užduotėles. Ypač daug dėmesio buvo skirta žmogaus ir gamtos sąsajoms atskleisti.
Istorijos mokytoja Gitana