Pamoka Europos informacijos centre

Gruodžio 2 d. Europos Klubas su vokiečių kalbos mokytoja I. Bingeliene lankėsi Europos informacijos centre. Gimnazistai žiūrėjo trumpus filmukus, kuriuose buvo rodoma galimybė laisvai keliauti po Europą, taip pat buvo atsižvelgiama į gamtos ir gyvūnų išsaugojimą bei pasaulyje tvyrančią diskriminaciją tarp žmonių. Aptarė Europos sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir prioritetus į kuriuos turėtų atsižvelgti Europos parlamentas kaip: aplinkosauga, skurdas pasaulyje, mokslas aukštosiose mokyklose ir kt.