Patyriminių veiklų mugė

Spalio 20 d. mokiniai puikiai nusiteikę skubėjo į gimnaziją, nes čia visą dieną vyko patyriminių veiklų pristatymas, netradicinės veiklos bei dalinimasis gerąja patirtimi.Visų klasių mokiniai susipažino su praėjusiais metais vykusiomis patyriminėmis veiklomis. Kai kurie mokiniai aktų salėje pristatė savo vykdytas veiklas, atliktus tyrimus, sukurtus darbus. Pristačiusieji atsakinėjo į klausimus, dalinosi patirtimi. Po pristatymų mokiniai sporto salėje žiūrėjo erdvinį kiną apie atsinaujinančią energiją, ekologiją, aplinkosaugą. Ir visi gavo namų darbų – pasirinkti, kokią patyriminę veiklą vykdys šiais mokslo metais. Juk pavasarį  laukia nauja patyriminių veiklų mugė 🙂 O dalintis įgyta patirtimi labai gera. Linkime visiems kuo originalesnių idėjų, kantrybės, ryžto ir kūrybinio nusiteikimo!