Pažintis su Vilniaus baroku

Birželio 17-20 dienomis Iš tikybos atlikome projektinį darbą „Vilniaus barokas“. Paieškojome informacijos ir išsiaiškinome, koks yra Vilniaus barokas. Nuvykome į šv. ap. Petro ir Povilo bažnyčią. Ši barokinio stiliaus bažnyčia tarp gražiausių Europos bažnyčių yra įvardinta pirmuoju numeriu. Dar pavaikščiojome po Sapiegų rūmų parką. Matėme didžiojo etmono Kazimiero Jono Sapiegos XVII a. statytus baroko stiliaus rūmus, taip pat barokinę Išganytojo bažnyčią.
Sapiegų rūmų parke aptikome seniausią Vilniaus miesto liepą ir šalia jos nusifotografavome.
IIIa kl. mokinė Milda Beržvinskaitė