Priimamų mokinių sąrašas

Skelbiami kviečiamų mokytis Vilniaus Senvagės gimnazijoje sąrašai. Gegužės 16–20 d. prašome tėvelių patvirtinti savo pasirinkimą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/.

Pagal mokinių motyvacijos mokytis 2019 m. testavimo užduoties vertinimo komisiją siūloma priimti:

Mokinių sąrašas 1, 2, 5, 9 (I) klasės (pdf)