Projekto MEPA veikla

Mūsų gimnazija jau antrus metus dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės‘‘ (MEPA). Projektas skirtas 16-18 metų moksleiviams, o tikslas- ugdyti pilietiškumą ir europietiškumą, skatinti jaunimą domėtis ES veikla.
2019 m.  gimnazija gavo Europos Parlamento ambasadorės vardą.  Mokytojos Gitana Pranckūnienė, Alma Čiapienė ir Ilona Bingelienė tapo vyresniosiomis EP ambasadorėmis, o jaunesniųjų ambasadorių diplomai įteikti šiems mokiniams: Gabijai Beglecovaitei, Aidui Stundžai, Pauliui Misiūnui ir Almantui Kukalevskiui. Už aktyvų dalyvavimą projekte buvome apdovanoti kelione  į Strasbūrą. Į kelionę, kurios metu aplankėme Vokietiją, Austriją ir Prancūziją, šių metų kovo mėnesį  vyko 10 aktyviausių  III kl. gimnazistų.
Šiais mokslo metais prie projekto veiklos prisijungė geografijos mokytoja Daiva Milašiūtė ir III kl. mokinės Ieva Vang, Lana Krasilnikova, Greta Demanavičiūtė ir Meda Jankutė.
Projekto metu pravestos 28 integruotos istorijos, pilietiškumo pagrindų, vokiečių kalbos  ir geografijos pamokos apie Europos Sąjungą, vyko renginiai ( Vokiečių kalbos savaitė, projektas ,,Europa piliečiams‘‘, Europos egzaminas, netradicinės pamokos ,,Aš europietis‘‘, ,,Eurokalėdos‘‘ ir kt.) ir informacijos sklaida  bendruomenės nariams, mokytojos dalyvavo seminaruose. Į projekto veiklą  aktyviai įsijungė Europos klubo nariai. Jie vedė pamokas jaunesniųjų klasių mokiniams, dalyvavo išvykose į Europos informacinį centrą.
Galbūt šiais metais mūsų veikla dėl karantino buvo kuklesnė, bet stengėmės skleisti informaciją apie ES nuotoliniu būdu, pagal galimybes dalyvauti renginiuose.

                            Projekto veiklų koordinatorė Gitana Pranckūnienė