Socialinė paskaita vyresnių klasių gimnazistams

Sausio 8 d.  mūsų Gimnazijoje svečiavosi ir paskaitą IV gimnazinių klasių gimnazistams organizavo  Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro specialistai. Socialinė darbuotoja Monika Murnikaitė supažindino gimnazistus su savo darbo specifika Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centre bei apie šio centro veiklą ir teikiamą pagalbą. Specialistė pasakojo apie prekybos žmonėmis formas, požymius, kurie gali padėti atpažinti slypinčią klastą, taip pat apsisaugojimo nuo prekybos žmonėmis būdus, pagalbą, teikiamą asmenims, nukentėjusiems nuo tokio pobūdžio nusikaltimų bei veiksmus, kurių reikia imtis įkliuvus į prekybos žmonėmis spąstus.

Dėkojame Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro specialistams, pasidalinusiems nuasmenintomis istorijomis, atvejų pavyzdžiais iš savo darbinės patirties padedant asmenimis, susidūrusiems su įvairių formų prekyba žmonėmis.

Visą parą veikiantis Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro SOS numeris: +37067961617