Kviečiame mokytis jaunųjų šaulių, sportinėse
ir bendrosiose klasėse!


Elektroninė registracija į mokyklas vyksta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje, adresu www.vilnius.lt/mokykla

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie interneto, tai galite padaryti gimnazijos skaitykloje.

 

Jaunųjų šaulių klasė - tai galimybė įgyti vidurinį išsilavinimą, siekiant palengvinta supaprastinta tvarka įstoti į sukarintas statutines aukštąsias/aukštesniąsias mokyklas (Lietuvos Karo akademija, Policijos mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Pasieniečių mokykla), Mykolo Romerio universiteto teisės fakultetą ir medicinos studijas Lietuvos universitetuose, stiprinanti savo fizinį aktyvumą ir sveikatą – rengiantis pagal gimnazijos ugdymo programą kartu su teisės ir karybos pagrindais.

UGDANT MOKINIUS JAUNOJO ŠAULIO KLASĖJE SIEKIAMA, KAD:

  • kartu su pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu mokiniai įgytų viešajam saugumui palaikyti ir krašto gynybai reikalingų kompetencijų pradmenis;
  • ugdyti drausmės, savitvardos, veiklos motyvacijos pagrindus, skatinti visuomeninę veiklą bei aktyvią lyderystę, prisidėti prie jaunimo užimtumo, sveikos gyvensenos puoselėjimo ir nusikalstamumo prevencijos;
  • gebėtų savarankiškai spręsti problemas, bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, mokėtų mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;
  • taptų savo valstybę mylinčiais ir ginančiais piliečiais ir patriotais.

Užsiėmimai vyks vieną kartą per savaitę po 3 akademines valandas mokykloje arba už jos ribų. 

Užsiėmimus ves klasės vadovas, LŠS Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės, KASP Didžiosios Kovos apygardos 8 – osios rinktinės instruktoriai.

Užsiėmimų dieną moksleiviai į pamokas ateis su lauko uniforma.

Baigus gimnaziją, moksleiviai ne tik turės kvalifikacinį teisės ir karybos pagrindų įvertinimą, bet gaus rinktinės vado rekomendacijas, stojant į sukarintas bei medicinos aukštąsias / aukštesniąsias švietimo įstaigas jie gautų papildomus stojimo balus.

JAUNŲJŲ ŠAULIŲ KLASĖS MOKSLEIVIAI: 

  • aprūpinami lauko uniformų komplektais pagal patvirtintas normas;
  • stovyklų metu apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų; 
  • jei užsiėmimai trunka ilgiau nei vieną parą, aprūpinami maistu; 
  • galės nemokamai dalyvauti žygiuose, kursuose, stovyklose, tarptautinėse pratybose, žaidynėse, ekskursijose.

 

 

© Miglė Šatkauskienė, Vilniaus Senvagės gimnazija, 2014-2018