Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. „Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą. Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“. Programa yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

2021-2022 mokslo metais projekte dalyvauja 5 a klasės mokiniai ir jų mokytojos Rūta Čėsnienė, Viktorija Zacharova, Gitana Pranckūnienė, Elena Černienė ir Laura Kesiūnienė. Komandai talkina kurianti praktikė Rūta Danytė. Mokiniai nutarė tapti ,,Žemės gelbėtojais“.

Mokiniai mokosi:

  • aktyviai tyrinėti aplinką;
  • apibrėžti problemą ir ieškoti sprendimų;
  • veikti praktiškai;
  • įtraukti bendruomenę.

Kuruojanti mokytoja Rūta Čėsnienė