Socialinė veikla

Gimnazija socialinės patirties ugdymą suvokia kaip vieną iš prioritetinių švietimo uždavinių, orientuotų į socialinių ryšių kūrimą, jų palaikymą ir pokyčių inicijavimą bendruomenėje, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Failai parsisiuntimui