Mūsų gimnazija – stiprinanti sveikatą mokykla!

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertino mūsų gimnazijos sveikatos stiprinimo programą 2017 – 2021 mokslo metams ir priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą penkeriems metams.

Programa siekiama:

  • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • didinti gimnazijos bendruomenės kompetenciją sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais;
  • įtraukti bendruomenės narius į sveikatos stiprinimo veiklų organizavimą bei dalyvavimą jose;
  • skatinti gimnazijos bendruomenės narių fizinį aktyvumą;
  • užtikrinti sveikatos stiprinimo veiklų patirties sklaidą gimnazijoje ir už jos ribų.

Programą įgyvendins Vilniaus Senvagės gimnazijos ugdymo procese dalyvaujantys pedagogai, specialistai, ugdytiniai ir jų tėvai/globėjai. 

Informacija apie vykdomas sveikatinimo veiklas bus pateikiama mokyklos interneto svetainėje.

2017-04-28

  • 1
  • 2
© Miglė Šatkauskienė, Vilniaus Senvagės gimnazija, 2014-2018