Užgavėnių laukiant

Vasario 16 d. – Užgavėnės. O kokios Užgavėnės be blynų? Blynais visą gimnazijos bendruomenę vaišina 5-6 ir II klasių mokiniai.
Mokytoja Dalia.