Istorija

Vilniaus Senvagės gimnazija, buvusi Vilniaus 44–oji vidurinė mokykla, įsteigta1976 m.balandžio 8 d. pilietiškai aktyvių Šnipiškių mikrorajono gyventojų, norėjusių, jog jų vaikai mokytųsi lietuviškoje mokykloje, dėka. Taip mokykla tapo ir traukos centru, ir kultūros židiniu. Joje nuo pat įkūrimo buvo puoselėjamos lietuviškos tautinės tradicijos, pagarba ir meilė Tėvynei.

Mokykla įsikūrusi senosios Neries vagos vietoje, todėl 1993 m. rugsėjo pirmąją šventos ugnies uždegimo apeigomis ant Ozo kalvos mokyklai buvo suteiktas Senvagės vardas. Mokyklos bendruomenė pasirinko etninės kultūros ugdymo kryptį ir 1995 m. rugpjūčio 31 d. jai buvo suteiktas sustiprinto etninės kultūros dėstymo statusas. Šiandien etnokultūra integruojama į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą, gimnazijos bendruomenės iniciatyva įkurtas etninės kultūros kabinetas – muziejus, parengta etninės kultūros ugdymo programa.

Gimnazijoje gilios pilietinio ugdymo tradicijos, yra parengta pilietiškumo ugdymo programa, kuri sieja mūsų tradicinius renginius, valstybines šventes, formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą tam, kad išsaugotų pamatines gimnazijos vertybes: tautinį savitumą, pilietišką ir tolerantišką bendruomenę. Pilietinį aktyvumą rodo 1994 m. gimnazijoje įsteigtas Europos klubas, kuris 1999 m. Europos informacijos centro buvo pripažintas geriausiu respublikoje. Nuo 1996 m. gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose, draugauja su Vokietijos, Danijos, Portugalijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos mokyklų bendruomenėmis. 2007 m. gimnazijai už jos bendruomenės pilietinę veiklą buvo perduota saugoti ant Gedimino pilies bokšto plevėsavusi valstybės vėliava kaip laisvos Lietuvos simbolis.

Gimnazija daug dėmesio skiria mokinių sveikos gyvensenos ugdymui, yra parengta programa, kurią įgyvendina visa gimnazijos bendruomenė. Bendradarbiaujant su FA ,,Žalgirietis“ gimnazijoje formuojamos sportines klases.

Nuo 2012 metų gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Pirmajame etape mokinius konsultavo ugdymo karjerai koordinatorės, gimnazijoje įsteigtas specialus kabinetas, organizuojami įvairūs tyrimai, renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir kt. Dauguma mokinių planuodami karjerą dalyvauja susitikimuose su specialistais.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazija įgyvendina ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratą pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme.

Senvagės gimnazija –

tai gimnazija, kurios siekis kiekvieno vaiko sėkmė. Tai mokykla, kuri veiksmingai užtikrina saugią aplinką, nuoširdų mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.