Vizija

Vilniaus Senvagės gimnazija – humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė.
Gimnazija atvira visuomenei ir demokratiškai organizuota, nuolat besimokanti mokykla, siekianti atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus, mokanti mokytis, siūlanti įvairias saviraiškos formas.

Misija

  • Teikiant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo išsilavinimą bei organizuojant neformalųjį švietimą Vilniaus miesto mokiniams, ugdyti kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią adekvačiai veikti dinamiškoje aplinkoje, savarankiškai, atsakingai priimančią sprendimus.
  • Formuoti mokinių vertybių nuostatas, ugdyti gebančią konkurencingai veikti besikeičiančioje visuomenėje asmenybę.

Vertybės

  • Ugdymo kokybė – įvairių gebėjimų ir polinkių mokinių ugdymas, teikiant kokybišką išsilavinimą. Ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo;
  • Tautinis identitetas – brandžios tautinės savimonės ir savigarbos ugdymas;
  • Pilietiškumas – aktyvaus, atviro, su aiškiomis vertybių nuostatomis Lietuvos Respublikos piliečio ugdymas;
  • Tolerancija – turėjimas aiškios pozicijos ir gebėjimas vertinti, įsiklausyti į kitą nuomonę.

Gimnazijos filosofija

„Gera mokykla man yra ta vieta, kurioje tuo pačiu metu po tuo pačiu stogu visi moko ir visi mokosi. Mokiniai moko ir mokosi; mokytojai moko ir mokosi; mokyklos vadovai moko ir mokosi.“ 

Rolandas Barthas