Laisvos darbo vietos

2024-2025 m. m. mokytojų poreikis

Laisvas darbo vietas galite peržiūrėti čia ›

Direktoriaus pareigoms užimti

Primename, kad 2024 m. birželio 13 d. vyks konkursas Vilniaus Senvagės gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu patvirtinta pretendentų į Vilniaus Senvagės gimnazijos direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Alma Jurčiukonienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Organizacijos vystymo grupės vyresnioji patarėja (komisijos pirmininkė);

Aldona Navickienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Nijolė Tolvaišienė – Nacionalinės švietimo agentūros Kokybės vertinimo departamento Veiklos kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Egidija Nausėdienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Vilniaus Radvilų gimnazijos direktorė;

Agnė Panavaitė-Vainauskienė – Vilniaus Senvagės gimnazijos tarybos deleguota atstovė;

Ima Vilniškaitienė – Vilniaus Senvagės gimnazijos tarybos deleguota atstovė;

Linas Vasarevičius – Vilniaus Senvagės gimnazijos socialinių partnerių atstovas, Vilniaus Jeruzalės progimnazijos direktorius.