Apie biblioteką

Biblioteka – atviras Senvagės gimnazijos bendruomenei informacijos centras žinių gilinimui, turiningam laisvalaikio praleidimui, dalyvavimui renginiuose ir parodose.

Bibliotekos erdvės

 • Abonementas (206 kab.) – 24 vietų
 • Kompiuterizuota skaitykla (203 kab.)

Naudojimosi taisyklės

 • Naudotis gimnazijos biblioteka ir skaitykla gali mokiniai, mokytojai bei kiti gimnazijos darbuotojai.
 • Vartotojai į namus gali paimti iki 5 grožinės literatūros knygų 30-ies dienų laikotarpiui.
 • Mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams.
 • Enciklopedijomis, žinynais ir kitais informaciniais leidiniais galima naudotis tik skaitykloje.

Teisės ir pareigos

 • teikti bibliografines užklausas žodžiu ir raštu;
 • naudotis bibliotekos kompiuteriais mokymuisi;
 • naudotis bibliotekos fonde sukauptais įvairiais dokumentais (knygos, periodika, CD, DVD, MKP ir kt.);
 • pratęsti dokumentų išdavimo terminą.
 • tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, kompiuterinę įrangą ir inventorių;
 • nustatytu laiku grąžinti spaudinius ir kt. dokumentus arba pratęsti jų naudojimo(si) terminą;
 • laikytis taisyklių naudojantis skaityklos kompiuteriais;
 • mokiniai, nutraukę mokymąsi gimnazijoje, privalo paimtus dokumentus ir visus gautus vadovėlius grąžinti į biblioteką;
 • prieš vasaros atostogas visi mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojams arba bibliotekai;
 • praradę ar suniokoję dokumentą (knygą) ar vadovėlį, privalo jį pakeisti
 • tokiu pačiu, arba pripažintu lygiaverčiu;
 • bibliotekos ir skaityklos patalpose laikytis tylos.