Mokinių priėmimo tvarka

Informacija apie priėmimą 2024 m.

1. Į Senvagės gimnaziją mokiniai priimami teritoriniu principu. Esant laisvoms vietoms, asmenys priimami ir iš kitų savivaldybės teritorijų bei gretimų savivaldybių.
Mokiniai priimami vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miestosavivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklos tvarkos aprašu.

2. Prašymai nuo 2024 m. kovo 1 dienos iki gegužės 31 dienos pildomi ir pateikiami per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninę prašymų registracijos sistemą:
https://svietimas.vilnius.lt

3. 5,6,7,9 EKO(a) (Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas) klasės formuojamos atsižvelgiant į mokinių I pusmečio arba metinius įvertinimus.
Pageidaujantys mokytis šiose klasėse e. sistemoje „Mokinių priėmimas” turi pateikti I pusmečio arba metinio įvertinimus ir skiltyje „Kita informacija” nurodyti, kad pageidauja mokytis EKO klasėje.

4. Į gimnaziją priimami 1, 5, 9(I) klasių mokiniai. Vietų turime ir į 3, 6, 7, 10(II) klasę.

5. Prašymus nagrinėja gimnazijos mokinių priėmimo komisija birželio 1-30 dienomis.

6. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bei mokiniai, kurių broliai ar seserys mokosi Senvagės gimnazijoje.

Informaciją apie priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ima Vilniškaitienė,
tel. +37067334487
el. paštas ima.vilniskaitiene@senvagesgimnazija.lt

Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas

Mokyklos aptarnavimo teritorija

Teikti prašymą į
mokyklas

Priėmimo per e. sistemą grafikas

Įtraukusis
ugdymas