Priėmimo komisija

Vilniaus senvagės gimnazijos mokinių priėmimo komisija

Ima Vilniškaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – pirmininkė;

Alma Čiapienė, istorijos mokytoja metodininkė, – sekretorė;

2-4 klasėse ir 1 klases:
Gintarė Daučiūnienė – narė;

5,6,7,8 klases:
Lina Tamulėnienė – narė;

I,II,III klases:
Rasa Snukiškienė – narė;
Birutė Balsevičienė – narė;

Priėmimo į gimnaziją komisijos veiklos planas 2024/2025 m.m.