Naujienos

Geg 5, 2024

Svečias tikybos pamokose

Balandžio 24 d. ir gegužės 2 d. gimnazijoje lankėsi Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininkas, šv. Pranciškaus Ksavero brolijos brolis Joseph Glebas.

Susitikimuose su I gimnazinių klasių mokiniais kalbėjosi apie pašaukimą, kaip jį atpažinti ir į jį atsiliepti.
II ir III gimnazinėse klasėse kalbėjo apie galimybę nurimti, susikaupti, sugrįžti į savo vidų, pakvietė išgyventi meditaciją, paleisti susikaupusias įtampas, patirti buvimo Dievo kūriniu grožį.
Bendravimas vyko daugiausia anglų kalba, mokiniai turėjo galimybę klausyti originalios amerikiečių tarties.
Svečias gimė ir užaugo JAV, Baltimorėje, Maryland. Baigė vokiečių kalbos ir teologijos studijas, moka prancūzų kalbą. Lietuvoje gyvena ir vykdo sielovadą nuo 1996m.

Tikybos mokytoja Irena