Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas

1 - 4 klasės

Pozityvaus emocinio ryšio su aplinka,
atsakingo elgesio su gamta formavimas

5 - 8 klasės

Integralių žinių įgijimas, plėtojimas; praktinių gebėjimų ugdymas, gamtą tausojančio elgesio formavimas

9 - 10 klasės

Sąmoningo atsakingumo ugdymas; aktyvi tiriamoji veikla; įgytų žinių apibendrinimas

11 - 12 klasės

Žmogaus elgesio pasekmių ir poveikio aplinkai tyrimas ir vertinimas; aktyvios ekologinės veiklos plėtojimas

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programa:

Savo gimnazijos ekologijos ir aplinkosaugos sampratą įgyvendinančias veiklas organizuojame atsižvelgdami į šias sritis:

  1. EKO mokyklos politika, kokybės garantavimas;
  2. EKO ugdymo įtaka mokyklos kultūros kūrimui;
  3. ugdymo turinys;
  4. patirtinis ugdymas;
  5. fizinė aplinka;
  6. bendradarbiavimas su mokslo ir verslo partneriais;
  7. žmogiškieji ir materialiniai ištekliai;
  8. EKO mokyklos tinklo veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas;
  9. EKO mokyklų tinklo veiklos priemonių numatymas.

Kviečiame jungtis prie Lietuvos EKO mokyklų tinklo: