Įtraukusis ugdymas

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologės:
Kamilė Žaltauskaitė

Darbo laikas II 8:00-15:30, III-V 8:00-15:00
Darbo vieta 327 kab.
Etatas 1,25
Funkcijos 1-5 kl.
El. paštas kamile.zaltauskaite@senvagesgimnazija.lt

Dovilė Macijauskienė

Darbo laikas I-V 7:30-15:00
Darbo vieta 111 kab.
Etatas 1,5
Funkcijos 5-12 kl.
El. paštas dovile.ruzgute@senvagesgimnazija.lt
Telefonas +370 697 42 638

Socialinės pedagogės:
Ramunė Prokšienė

Darbo laikas I-IV 8:00-14:45
Darbo vieta 322 kab.
Etatas 0,75/0,75
Funkcijos 1-4 kl./ 3-5 kl.
El. paštas ramune.proksiene@senvagesgimnazija.lt

Monika Petkevičienė

Darbo laikas I-III 8:00-15:30
Darbo vieta 309 kab.
Etatas 1
Funkcijos 6-12 kl.
El. paštas monika.petkeviciene@senvagesgimnazija.lt

Logopedės:
Asta Miškinienė

Darbo laikas I 8.00 – 11.25 val., II 12.45 – 16.00 val., III 8.00 – 10.30 val.
Darbo vieta 221 kab.
Etatas 0,5
Funkcijos 1 kl.
El. paštas asta.logopede@senvagesgimnazija.lt

Laima Burbienė

Darbo laikas I 13:00-15:00 val., II 10:00-11:00 val., 14:00-15:00 val., III 13:00-15:00 val., IV 10:00-11:00 val., 13:00-15:00 val.
Darbo vieta 323 kab; 221 kab.
Etatas 0,5
Funkcijos 2-3 kl.
El. paštas aima.peteliene@senvagesgimnazija.lt

Specialiosios pedagogės:
Aistė Štrapenskienė

Darbo laikas  I-IV 07:30-14:00 val.
Darbo vieta 223 kab.
Etatas 1,5
Funkcijos 1-4 kl.
El. paštas aiste.strapenskiene@senvagesgimnazija.lt

Lina Jasiulionytė

Darbo laikas  II-V 07:30-15:30 val.
Darbo vieta 113 kab.
Etatas 1,5
Funkcijos 5-8 kl.
El. paštas lina.jasiulionyte@senvagesgimnazija.lt

Kristina Dobrovolskienė

Darbo laikas 
III 8:00-15:00 val., IV 8:00-15:00 val., V 8:00-13:00 val.
Darbo vieta 122 kab., 309 kab.
Etatas 1
Funkcijos 9-12 kl.
El. paštas kristina.dobrovolskiene@senvagesgimnazija.lt

Mokyklos aplinkos pritaikymas

Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) : neturime

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams:  fizinė aplinka nepritaikyta įvairių poreikių mokiniams (neturime lifto, įvažiavimo prieigų, panduso ir pan.).

Specialios erdvės mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui): sensorinis kambarys (žr. nuotraukas)   

Mokyklos bendruomenės pasirengimas

Mokyklos bendruomenė:

  • 80% pedagogų dalyvavo įvairiuose mokymuose apie įtraukųjį ugdymą.
  • 100% pagalbos mokiniui specialistų dalyvavo įvairiuose mokymuose, išklausė seminarų, dalyvavo konferencijose.
  • Mokykloje organizuojamos konsultacijos mokytojoms dėl įtraukiojo ugdymo.
  • Šiuo metu toliau visa mokyklos bendruomenė tęsia žinių gilinimąsi apie įtraukųįį ugdymą.

Mokyklos aplinka:

  • Įrengtas sensorinis kambarys.
  • Kompiuterių klasių įrengimas.
  • Specialiųjų ugdymo priemonių įsigijimas.