Gimnazijos savivalda

 • Gimnazijos taryba

  Gimnazijos taryba yra aukščiausioji savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

  Tėvai:

  Asta Gališanskytė

  Jurgita Milenytė-Kučienė

  Paulius Kijauskas

  Edita Lastovskienė

  Jūratė Vang.

  Mokytojai:

  Alma Čiapienė

  Jurga Donelienė – tarybos sekretorė

  Aida Gražina Makarevičienė

  Lina Padribonienė

  Ima Vilniškaitienė – tarybos pirmininkė.

  Mokiniai:

  Kotryna Bikulčiūtė

  Augustė Kuncevičiūtė

  Gabija Makštelytė

  Karolina Šmaro

  Unčiūrytė Dominyka.

 • Mokytojų taryba
  Eil. nr. Mokytojo vardas ir pavardė
  1. Birutė Balsevičienė
  2. Darija Bartkutė
  3. Ilona Bingelienė
  4. Artūr Brižacha
  5. Zita Butkevičiūtė
  6. Elena Černienė
  7. Rūta Čėsnienė
  8. Alma Čiapienė
  9. Jurga Donelienė
  10. Rūta Gadeckienė
  11. Laima Galatiltienė
  12. Raimonda Kisielienė
  13. Daiva Lebednikaitė
  14. Kristina Leščinskaitė
  15. Natalija Mazgo
  16. Aida Gražina Makarevičienė
  17. Žydronė Milutienė
  18. Daiva Milašiūtė
  19. Lina Padribonienė
  20. Rimas Pedzevičius
  21. Neringa Pinelienė
  22. Gitana Pranckūnienė
  23. Jolita Ribinskaitė
  24. Daiva Sasnaukienė
  25. Ana Staniukėnienė
  26. Jurgita Tamulaitytė
  27. Mindaugas Urbanavičius
  28. Ima Vilniškaitienė
  29. Rūta K. Vyšniauskienė
  30. Dalia Žabaitė
 • Mokinių taryba
  Klasė Seniūno/atstovo vardas pavardė Seniūno pavaduotojo/atstovo vardas, pavardė
  Ia Dominyka Danylaitė Edgaras Tamulynas
  Ib Ernestas Lobačevskis Romualdas Špokas,
  Agnė Žigunytė
  Ic Augustė Kuncevičiūtė Dominyka Unčiurytė
  IIa Almantas Kukalevskij Dominykas Bankauskas 
  IIb Robertas Rastenis Viktorija Užkuraitė
  IIž Julian Šaroikin Dovydas Petruškevičius.
  IIIa Kotryna Bikulčiūtė Marija Ivana Lavris
  IIIb Karolina Šmaro Gabija Makštelytė
  IIIž Jokūbas Zavistanavičius Justas Aukščiūnas
  IVa Justas Ciškovskis Gabrielius  Vladimirov
  IVb Danielė Kieraitė Tomas Klaudijus Tamašauskas
 • Tėvų komitetas
  Klasė Klasės tėvų komiteto pirmininko vardas pavardė, kontaktai Klasės tėvų komiteto pirmininko pavaduotojo(ų) vardas, pavardė, kontaktai
  1a Edita Lastovskienė Laura Norkūnaitė
  1b Vilija Kurpė
  Ia Regina Sakalauskienė Ingrida Kontautienė
  Ib Diana Panavienė Inga Tamošiūnienė
  Ic Paulius Kijauskas Laima Bikauskienė
  Ligita Meigienė
  IIa Asta Mostvilaitė Arūnė Bieliauskaitė
  IIb Kristina Rastenienė Rimantas Jankauskas
  IIž Eglė Stankevičienė Raimondas Stankevičius
  IIIa Jūratė Vang Asta Galašinskytė
  IIIb Jurgita Milenytė – Kučienė Daiva Budreikienė
  IIIž Ligita Ralienė Gitana Ligeikienė
  IVa Rima Jonaitienė Laura Žalėnienė
  IVb Jūratė Graželytė Rita Ulkienė
 • Klasių vadovai
  Eil. nr. Mokytojo vardas ir pavardė Klasė
  1. Birutė Balsevičienė Ic
  2. Zita Butkevičiūtė IIb
  3. Rūta Čėsnienė Ia
  4. Alma Čiapienė IIIž
  5. Jurga Donelienė IIIb
  6. Rūta Gadeckienė IVa
  7. Laima Galatiltienė IIž
  8. Raimonda Kisielienė IIa
  9. Daiva Milašiūtė Ib
  10. Gitana Pranckūnienė IVa
  11. Rasa Snukiškienė 1b
  12. Ima Vilniškaitienė IIIa
  13. Gražina Vitkevičiūtė 1a