Gimnazijos savivalda

Gimnazijos tarybos nariai 2023 – 2024 m.m.

Mokytojai:

Ima Vilniškaitienė (pirmininkė)
Jurga Donelienė (sekretorė)
Alma Čiapienė
Aida Makarevičienė
Lina Padribonienė

Tėvai:

Nadežda Dokurno
Rima Mockevičiūtė
Agnė Panavaitė – Vainauskienė
Kornelija Pumputienė
Aušra Lomovskienė

Mokiniai:

Deimantas Norkūnas
Justas Nojus Jusevičius
Vaidilė Kaikarytė
Vanesa Benušytė
Orinta Miloševič

Gimnazijos tarybos nuostatai (gimnazijos nuostatų dalis):