Gimnazijos savivalda

VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOS KLASIŲ TĖVŲ KOMITETĄ SUDARO 36 TĖVAI 

VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOS KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAI SUDARO 26 MOKINIAI

MOKYTOJŲ TARYBĄ SUDARO 36 PEDAGOGAI 

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI 2022 – 2023 m. m. (pdf)