2% parama

Gerb. tėveliai, buvę mokyklos mokiniai ir visi, norintys paremti gimnaziją, dėkojame už paramą, kurią naudojame gimnazijos ugdymo(s) poreikiams tenkinti. Jums padedant, gimnazija kiekvienais metais atsinaujina ir labiau atitinka mūsų bendruomenės lūkesčius. Tikėdamiesi supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir maloniai kviečiame iki š. m. gegužės 1 dienos skirti 2 procentus pajamų mokesčio Vilniaus Senvagės gimnazijai.

Žemiau rasite prašymo formą ir informaciją, kaip ją užpildyti.

2 procentų forma.

Pildydami formą nepamirškite:

prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis ir tik langelių ribose;

1 laukelyje nurodykite savo asmens kodą;

2 laukelyje įrašykite savo telefoną;

3V laukelyje – savo vardą;

3P laukelyje – savo pavardę;

4 laukelyje – savo adresą;

5 laukelyje mokestinį laikotarpį- nurodyti metus;

6S laukelyje langelį pažymėkite kryžiuku;

E1 laukelyje – įrašykite 2;

E2 laukelyje paramos fondo kodą – 190002226;

E4 mokesčio dalies dydis – 2,00;

Formą bei instrukciją, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresu:

www.vmi.lt

Formos pildymo instrukcija

Vilniaus Senvagės gimnazijos labdaros ir paramos fondo rekvizitai

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas) 190002226
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus Senvagės gimnazijos labdaros ir paramos fondas
Buveinės adresas Širvintų g. 80, 08216 Vilnius
Banko pavadinimas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT034010042400030297

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą