Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas

 

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programa (pdf)

Savo gimnazijos ekologijos ir aplinkosaugos sampratą įgyvendinančias veiklas organizuojame atsižvelgdami į šias sritis

  1. EKO mokyklos politika, kokybės garantavimas;
  2. EKO ugdymo įtaka mokyklos kultūros kūrimui;
  3. ugdymo turinys;
  4. patirtinis ugdymas;
  5. fizinė aplinka;
  6. bendradarbiavimas su mokslo ir verslo partneriais;
  7. žmogiškieji ir materialiniai ištekliai;
  8. EKO mokyklos tinklo veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas;
  9. EKO mokyklų tinklo veiklos priemonių numatymas.

Kviečiame jungtis prie Lietuvos EKO mokyklų tinklo:

https://adamkausgimnazija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=380