Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. „Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą. Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“. Programa yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

2021-2022 mokslo metais projekte dalyvauja 5 a klasės mokiniai ir jų mokytojos Rūta Čėsnienė, Viktorija Zacharova, Gitana Pranckūnienė, Elena Černienė ir Laura Kesiūnienė. Komandai talkina kurianti praktikė Rūta Danytė. Mokiniai nutarė tapti ,,Žemės gelbėtojais“.

Mokiniai mokosi:

  • aktyviai tyrinėti aplinką;
  • apibrėžti problemą ir ieškoti sprendimų;
  • veikti praktiškai;
  • įtraukti bendruomenę.

Planetoje ,,Penki sektoriai“
Šiandien gimnazijos penktokai -Žemės gelbėtojai- mokėsi kitaip. Vaikų grupės tapo šeimomis, kurioms buvo pasiūlyta savanoriauti dėl savo šeimų ir Žemės ateities. Aktų salėje keturias valandas mokiniai dalyvavo  Globalios ekologijos mokslininkų eksperimente-jiems teko nuvykti į ,,Penkių sektorių“ planetą ir ten įkurti savo svajonių gyvenamąją vietą. Grupės kūrė idealios gyvenamosios vietos Visatoje reklamas. Leidęsi į kosminę kelionę ir apsigyvenę  planetoje ,,Penki sektoriai“,suprato, kad ir vėl elgėsi taip, kaip Žemėje. Mokiniai aptarė savo patirtį, suprato,kad nuo jų priklauso, koks bus mūsų planetos likimas.Laukiame kito tyrinėjimo etapo- kelionės į praeitį, patirsime,ką veikia archeologai.

Mokytojos Rūta, Laura, Elena.

Kuruojanti mokytoja Rūta Čėsnienė