Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. „Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą. Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“. Programa yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

2021-2022 mokslo metais projekte dalyvauja 5 a klasės mokiniai ir jų mokytojos Rūta Čėsnienė, Viktorija Zacharova, Gitana Pranckūnienė, Elena Černienė ir Laura Kesiūnienė. Komandai talkina kurianti praktikė Rūta Danytė. Mokiniai nutarė tapti ,,Žemės gelbėtojais”.


Šiandien, kovo 8 d., baigėsi mokinių projektas ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”.  Baigiamajame renginyje penktokai nusikėlė į 2222 metus ir ten tapo ateities daiktų, kurie padeda Pasauliui, miestui, mokyklai ir kiekvienam žmogui, išradėjais. Savo išradimus penktokai pristatė parodoje ,,Ateities išradimai”.
Į parodą atvyko ir šeštokai, kurie pernai taip pat dalyvavo Tyrinėjimo meno projekte. Jie tapo žurnalistais, kurie klausinėjo išradėjus apie jų sukurtus daiktus ateities žmonėms.  
Renginį užbaigė penktokų ir šeštokų sukurtos skulptūros apie pasaulio, Vilniaus, mokyklos problemas ir jų sprendimo būdus, o pabaigoje visi kartu sukūrė bendrą skulptūrinę kompoziciją ,,Išgelbėtas Pasaulis” apie ateityje išspręstus ekologinius iššūkius.
Pagarbiai
Rūta Čėsnienė


Mokiniai mokosi:

  • aktyviai tyrinėti aplinką;
  • apibrėžti problemą ir ieškoti sprendimų;
  • veikti praktiškai;
  • įtraukti bendruomenę.

Planetoje ,,Penki sektoriai”
Šiandien gimnazijos penktokai -Žemės gelbėtojai- mokėsi kitaip. Vaikų grupės tapo šeimomis, kurioms buvo pasiūlyta savanoriauti dėl savo šeimų ir Žemės ateities. Aktų salėje keturias valandas mokiniai dalyvavo  Globalios ekologijos mokslininkų eksperimente-jiems teko nuvykti į ,,Penkių sektorių” planetą ir ten įkurti savo svajonių gyvenamąją vietą. Grupės kūrė idealios gyvenamosios vietos Visatoje reklamas. Leidęsi į kosminę kelionę ir apsigyvenę  planetoje ,,Penki sektoriai”,suprato, kad ir vėl elgėsi taip, kaip Žemėje. Mokiniai aptarė savo patirtį, suprato,kad nuo jų priklauso, koks bus mūsų planetos likimas.Laukiame kito tyrinėjimo etapo- kelionės į praeitį, patirsime,ką veikia archeologai.

Mokytojos Rūta, Laura, Elena.


Sausio 20 d. 5a Pasaulio gelbėtojų komanda tapo archeologais ir tyrinėjo radinius iš praeities. Su laiko mašina iš Penkių sektorių planetos atkeliavome Nacionalinį istorijos muziejų, kur tyrinėjome tai, ką prieš kelis tūkstančius metų gyvenę žmonės paliko kaip šiukšles. Penktokai ieškojo archeologinių artefaktų, patys atkūrė iš šukių senuosius molinius indus, per mikroskopus tyrinėjo suanglėjusius grūdus, restauravo ir skaitė Lietuvos valdovų laiškus.
Žemės gelbėtojai pastebėjo,kad šiukšlės gali daug papasakoti apie jas kadaise palikusius žmones, apie jų gyvenimo būdą, įpročius, mitybą, drabužius ir kt. O pasiūlyti norėtų daugiau tokių tyrinėjimo patirčių.

Kuruojanti mokytoja Rūta Čėsnienė


Šiandien Senvagės gimnazijos penktokai Pasaulio gelbėtojai tyrinėjo Technikos ir energetikos muziejuje. Jaunieji tyrinėtojai ne tik susipažino su muziejaus eksponatais, išbandė interaktyvias pramogas, aiškinosi,  kaip veikia vienas ar kitas technikos išradimas, domėjosi, kas yra žiedinė ekonomika, kaip perdirbamas stiklas bei plastikas, bet ir pasisvėrė Mėnulyje, grojo kojomis, sukūrė eilėraščius apie patirtus įspūdžius, o Vilniaus 699 gimtadienį  paminėjo iššifruodami morzės abėcėle užrašytą telegramą. Mokiniai sakė,kad šiandien jie buvo susidomėję, smalsūs, linksmi ir laimingi.
Mokytojos Rūta, Gitana, Laura ir Elena