Veiklos dokumentai

 1. 2023 – 2027 metų gimnazijos strateginis planas (pdf)
 2. Gimnazijos strateginis planas (pdf)
 3. 2018-2019 mokslo metų metinis veiklos planas (pdf)
 4. 2023 metų veiklos planas (pdf)
 5. E-dienyno nuostatai (pdf)
 6. Bendradarbiavimas su tėvais (pdf)
 7. Mokymosi pagalba (pdf)
 8. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo aprašas
 9. Išvykų organizavimo aprašas (pdf)
 10. Vadovo veiklos ataskaita 2018 m. (pdf)
 11. Vadovo veiklos ataskaita 2019 m. (pdf)
 12. Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. (pdf)
 13. Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. (pdf)
 14. Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. (pdf)
 15. Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (pdf)
 16. Asmens duomenų sutikimų formos (pdf)
 17. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas (pdf)
 18. Informacija tėvams pedikuliozė (pdf)
 19. Lygių galimybių politika (pdf)
 20. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pdf)
 21. Stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje (pdf)
 22. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (pdf)
 23. Dėl CS darbo organizavimo (pdf)
 24. Dėl veiksmų pavojingų užkrečiamų ligų atveju aprašo (pdf)
 25. Darbo karantinto sąlygomis planas 2020-03-23 (pdf)
 26. Įsakymas dėl COVID-19 plano ir grupės sudarymo 2020-03-23 (pdf)
 27. Veiksmų planas nustačius COVID-19 2020-03-23 (pdf)
 28. Nuotolinio darbo aprašas 2020-03-30 (pdf)
 29. Nuotolinio darbo aprašas 2020-10-26 (pdf)
 30. Nuotolinio darbo aprašo pakeitimas 2020-12-18 (2020-10-26) (pdf)
 31. Krizinio elgesio atveju teikimo tvarka (pdf)
 32. Ekstremalių situacijų valdymo planas (pdf)
 33. Grįžusių iš užsienio tvarkos aprašas (pdf)
 34. Vadovo veiklos ataskaita 2023 m. (pdf)

INSTRUKCIJOS