Biblioteka

Biblioteka – atviras Senvagės gimnazijos bendruomenei informacijos centras žinių gilinimui, turiningam laisvalaikio praleidimui, dalyvavimui renginiuose ir parodose.

Bibliotekos erdvės

abonementas (206 kab.) ir kompiuterizuota skaitykla (203 kab.)

Vartotojams teikiamos paslaugos:

  • bibliotekos fonduose esančių dokumentų išdavimas;
  • mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
  • naudojimasis skaitykla ir internetu;
  • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
  • vartotojų  mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir esančia įranga;
  • parodų ir renginių organizavimas.

Darbo laikas:

  • Pirmadienį – ketvirtadienį – nuo 7:30 val. iki 16:00 val.
  • Penktadienį – nuo 7:30 val. iki 15:00 val.
  • Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena, vartotojai neaptarnaujami.

Kontaktai: senvagesbiblioteka@vilnius.eu

•  Naudotis gimnazijos biblioteka ir skaitykla  gali mokiniai, mokytojai bei kiti gimnazijos darbuotojai.

•  Vartotojai į namus gali paimti iki 5 grožinės literatūros knygų 30-ies dienų laikotarpiui.

•  Mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams.

•  Enciklopedijomis, žinynais ir kitais informaciniais leidiniais galima naudotis tik skaitykloje.

Teisės ir pareigos

•  teikti bibliografines užklausas žodžiu ir raštu;

•  naudotis bibliotekos kompiuteriais mokymuisi;

•  naudotis bibliotekos fonde sukauptais įvairiais dokumentais (knygos, periodika, CD, DVD, MKP ir kt.);

•  pratęsti dokumentų išdavimo terminą.

•  tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, kompiuterinę įrangą ir inventorių;

•  nustatytu laiku grąžinti spaudinius ir kt. dokumentus arba pratęsti jų naudojimo(si) terminą;

•  laikytis taisyklių naudojantis skaityklos kompiuteriais;

•  mokiniai, nutraukę mokymąsi gimnazijoje, privalo paimtus dokumentus ir visus gautus vadovėlius grąžinti į biblioteką;

•  prieš vasaros atostogas visi mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojams arba bibliotekai;

•  praradę ar suniokoję dokumentą (knygą) ar vadovėlį, privalo jį pakeisti tokiu pačiu, arba  pripažintu lygiaverčiu;

•  bibliotekos ir skaityklos  patalpose laikytis tylos.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka https://lnb.lt/

Mokslinė elektroninė biblioteka http://elibrary.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka https://amb.lt/lt

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka ir jos filialai https://www.vcb.lt/bibliotekos/

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka https://parodos.lnb.lt/

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/virtualios-parodos/4

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka https://www.vcb.lt/category/virtualios-parodos/

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka http://web2.mab.lt/lt/parodos/virtualios-parodos

Vilniaus universiteto biblioteka https://biblioteka.vu.lt/istekliai/virtualios-parodos

VILNIUS TECH biblioteka https://vilniustech.lt/biblioteka/biblioteka/virtualios-parodos/318650?lang=1

KTU biblioteka https://biblioteka.ktu.edu/virtualios-parodos/

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos biblioteka http://www.tb.lt/virtualios-parodos.html

Lietuvos nacionalinis muziejus https://lnm.lt/virtualus-muziejus/

leidyklos ,,Briedis“ skaitmeniniai vadovėliai  www.evadoveliai.lt

suskaitmeninti lietuvių literatūros klasikos leidiniai https://www.ibiblioteka.lt  

lietuvių literatūros klasikos kūriniai https://www.epaveldas.lt 

nemokamos elektroninės knygos https://www.knygos.lt  

skaitmeninės knygos https://vyturys.lt/kodas/corona

garso knygos http://bit.ly/vyturioknygos

leidyklos TEV elektroniniai vadovėliai https://evadoveliai.lt 

SMP lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 klasei https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10 

skaitinių knyga „Upelis“ 1–2 klasei https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-1-2-klasems.pdf

skaitinių knyga „Upelis“ 3–4 klasei https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf 

lietuvių ir užsienio autorių biografijas. Registruoti skaitytojai gali skaityti ir parsisiųsti knygas http://www.bib.lt  

lietuviškos audio knygos nemokamai http://bit.ly/3b2UDsT

literatūrinė svetainė: rašytojų biografijos, knygų recenzijos, informacija apie literatūrinius konkursus https://www.rasyk.lt 

literatūra 5-8 klasėms https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt  

literatūros chrestomatija, mediateka https://mokovas.wordpress.com   

garso knygos vaikams http://audioknygos.eu/category/vaikams/ 

elektroninės knygos http://skaitiniai.org 

rašytojų svetainė http://www.rasytojai.lt

nemokamos elektroninės knygos http://skaitykle.lt/e-knygos/t/nemokamos

šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija  http://www.tekstai.lt

lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainė http://www.antologija.lt

el. google knygynas http://books.google.com 

skaitymo skatinimo svetainė http://www.skaitymometai.lt

knygų skaitymo online svetainė, kai knygas ir komiksus tau skaito kažkas 1-7 klasės (lavinti tarimą ir supratimą )https://www.getepic.com 

nemokamos knygos internete (anglų, vokiečių, italų, portugalų, prancūzų kalbomis) https://www.gutenberg.org

atviros prieigos audioknygos (anglų k.) https://librivox.org

Renginiai, parodos, akcijos

Nauji leidiniai

Privaloma literatūra