Pagalba mokiniui

Komisijos paskirtis
•Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis
•2021 – 2022 m. m. vaiko gerovės komisiją sudaro:
Daiva Lebednikaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – komisijos pirmininkė; tel.nr. +37069742631, d.lebednikaite@vilnius.eu
mokytoja Raimonda K.;
mokytoja Jurga D.;
mokytoja Rūta G.;
mokytoja Rūta M.;
psichologė Monika P.;
socialinė pedagogė Dovilė R. 
mokytoja, psichologės asistentė Rūta K.
sveikatos priežiūros specialistė Gerda K.

Pagalbos linijos
https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos/

Patyčių dėžutė

„Patyčių dėžutė“ – priemonė, kuri leidžia mokiniams anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias, o Vilniaus Senvagės gimnazijos soc. pedagogei ir psichologei – reaguoti į ir laiku suteikti pagalbą.

Kaip pranešti apie patyčias?

Įsidiegus „Patyčių dėžutės“ programėlę, mokiniai mobiliuoju įrenginiu gali užfiksuoti patyčių atvejį – nurodyti vietą, laiką, dalyvius, trumpai apibūdinti situaciją, o elektroninių patyčių atveju ir įkelti nuotrauką. Pasileidus programėlę pirmą kartą, reikia nurodyti mokyklos svetainę: http://senvagesgimnazija.lt
Nemokamą mobiliąją programėlę „Patyčių dėžutė” mokiniai atsisiųsti gali iš „Google Play“ arba „App store“.
Taip pat apie patyčias galima pranešti ir tinklalapyje: https://patyciudezute.senvagesgimnazija.lt pasirinkus Pranešti apie patyčias.
 
#Praleisk #progą #pasityčioti

Komisijos veiklos dokumentai