Priėmimas 2024 m.

1. Į Senvagės gimnaziją mokiniai priimami teritoriniu principu. Esant laisvoms vietoms, asmenys priimami ir iš kitų savivaldybės teritorijų bei gretimų savivaldybių. 
Mokiniai priimami vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miestosavivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklos tvarkos aprašu.

2. Prašymai nuo 2024 m. kovo 1 dienos iki gegužės 31 dienos pildomi ir pateikiami per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninę prašymų registracijos sistemą: 
https://svietimas.vilnius.lt

3. 5,6,7,9 EKO(a) (Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas) klasės formuojamos atsižvelgiant į mokinių I pusmečio arba metinius įvertinimus.
Pageidaujantys mokytis šiose klasėse e. sistemoje „Mokinių priėmimas” turi pateikti I pusmečio arba metinio įvertinimus ir skiltyje „Kita informacija” nurodyti, kad pageidauja mokytis EKO klasėje.

4. Į gimnaziją priimami 1, 5, 9(I) klasių mokiniai.  Vietų turime ir į  3, 6, 7, 10(II) klasę.

5. Prašymus nagrinėja gimnazijos mokinių priėmimo komisija birželio 1-30 dienomis.

6. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bei mokiniai, kurių broliai ar seserys mokosi Senvagės gimnazijoje.

Informaciją apie priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ima Vilniškaitienė,
tel. +37067334487
el. paštas ima.vilniskaitiene@senvagesgimnazija.lt


Karaliaus Mindaugo šaulių 10-je rinktinėje yra daugiau nei 20 jaunųjų šaulių būrelių ir trys jaunųjų šaulių kuopos (Geležinio vilko, Nepriklausomybės kovų, Sostinės), įsikūrusios Antakalnyje, Kairiūkščio g. ir Pamėnkalnio g. Taip pat, atkuriame jaunųjų šaulių klasę Vilniaus Senvagės gimnazijoje. 
Jauniesiems šauliams užsiėmimai vyksta vakarais, įprastai du kartus per savaitę, kartais praktiniai mokymai savaitgaliais. Jaunųjų šaulių ugdymas vyksta pagal keturių pakopų ugdymo programą, per metus paprastai baigiama viena-dvi pakopos. Vasaros metu jaunieji šauliai dalyvauja Lietuvos šaulių sąjungos pakopinėse stovyklose. 
Norėdami mokytis jaunųjų šaulių klasėje susisiekite su Vilniaus Senvagės gimnazija. Norėdami jungtis prie jaunųjų šaulių kitose vietose užpildykite anketą https://www.sauliusajunga.lt/tapk-sauliu/ .Vasaros metu bus organizuojama stovykla moksleiviams,  norintiems tapti jaunaisiais šauliais. Naujos jaunųjų šaulių grupės bus formuojamos nuo rudens. Jeigu turite klausimų, rašykite vilnius@sauliusajunga.lt

Kviečiame būsimus penktokus mokytis sportinėje Senvagės gimnazijos klasėje.


Vilniaus Senvagės gimnazija video 1.

https://youtu.be/8_GdJhX1vYU


Vilniaus Senvagės gimnazija video 2.

https://www.youtube.com/watch?v=BJMIKI7uX0YVILNIAUS SENVAGĖS
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ GIMNAZIJ
A