Priėmimas

VILNIAUS SENVAGĖS
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ GIMNAZIJ
A

Individualios konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams)

2019 m. kovo 4, 5, 6, 7 d. 18.00 – 19.00 val. pasitarimų kabinete (211 kab.). Išankstinė registracija: rastine@senvages.vilnius.lm.lt

Konsultacijos telefonu darbo dienomis 15.00 – 16.00 val.

Telefono nr. +370 697 42631

Priėmimo komisijos posėdžiai:

Priėmimas vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1950 ir mokinių motyvacijos mokytis 2019-2020 m. m. Vilniaus Senvagės gimnazijoje įsivertinimo tvarka.

2019 m. Vilniaus priėmimo tvarka (pdf)

Priėmimo grafikas (pdf)

Vilniaus m. savivaldybės įsakymas (pdf)

Vilniaus Senvagės gimnazijos priėmimo tvarka (pdf)

Stojimas į gimnaziją 2019 (pdf)

VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOS PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS (pdf)

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJĄ KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS (pdf)

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO (pdf)

Kovo 1-31 d. tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus teikia interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Prie prašymo būtina pridėti (prikabinti) vaiko mokymosi pasiekimus: padėkos, I pusmečio vertinimai ir kt. raštai).

Pasirinkę Ekologijos ir aplinkos technologijų mokymosi kryptį mokiniai dalyvauja motyvacijos patikrinime:

  • balandžio 23 dieną 9.00 val. – į 5 klasę ir I, III gimnazijos klasę;
  • balandžio 24 ir 25 dienomis 15.00 val.– į 1 pradinę klasę;
  • gegužės – birželio mėnesiais – į laisvas mokymosi vietas kitose klasėse.

Čia galite pažiūrėti filmuką apie mūsų gimnaziją.