Ugdymas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu(Nr.1-1504) Vilniaus Senvagės gimnazijos struktūra pertvarkyta keičiant Vilniaus Senvagės gimnazijos pagrindinę paskirtį iš gimnazijos tipo gimnazijos į gimnazijos tipo gimnaziją visų amžiaus tarpsnių vaikams, įgyvendinančią atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus, t. y. Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379, elementus ir šias ugdymo programas: pradinio ugdymo; pagrindinio ugdymo; vidurinio ugdymo; vaikų neformaliojo švietimo programas.