Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius.
Programos dėka mokykloje įsteigtas tyrinėjančių „Mokytojų klubas“ 2021-11-10 lankėsi Mo muziejuje parodoje „Permainų šventės“. Tyrinėdami patyrė ir analizavo sąvoką kritinis mąstymas, vertino savo kritinį mąstymą ir numatė gaires, kuriomis judės toliau ugdydami savo kritinį mąstymą.
@KurybinesJungtys @kulturinesedukacijos
#KurybinesJungtys #TyrinejimoMenas #MokomėsBendruomenėje #Kultūra #Edukacija #KultūrinėEdukacija #KESM