Renginiai, parodos, akcijos

 • Ieva Simonaitytė - 125

 • GARSINIAI SKAITYMAI

 • Šiaurės šalių literatūros savaitė 2021 m. lapkričio m. 15 - 19 d.

  ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ 2021 m. lapkričio 15-19 d.
  Literatūra visais laikais leisdavo mums nuklysti į svajones, o per pandemiją tai tapo dar svarbiau. Šiemet Šiaurės šalių literatūros savaitė kviečia į skaitymo renginius svajonių ir ilges…
  Eiti į šį „Sway“
 • Lietuvių etninė kultūra – tradicijos, papročiai, apeigos

 • Gegužės 9-oji - EUROPOS DIENA!

  Knygos ir elektroniniai leidiniai čia (pdf)

 • VASARIO 16 – oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

  Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti, tai diena labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

  Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, tautos valią kurti modernią, demokratiniais pagrindais paremtą valstybę.

  Kviečiame susipažinti su virtualiomis parodomis:

  5 virtualios parodos Vasario 16-ajai paminėti – Kultūros paveldo skaitmeninimas (ekultura.lt)

  Kviečiame paskaityti knygas:

  1. Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena : straipsnių ir dokumentų rinkinys. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007. – ISBN  9986-06-185-7
  2. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1917–1920 metais: idėja virsta valstybe / Lietuvos nacionalinis muziejus. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018 – 301 p. – ISBN 978609-478-016-5
  3. Jakubčionis A. Lietuvos istorija 1918-1990. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. (Vilnius : VU l-klos sp.) – 23 p. – ISBN 9986-19-923-9
  4. Landsbergis V. Iš signatarų balkono ir kitur: vasario 16-oji, 1989-2019. – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, – 210 p. – ISBN 9786094051906
  5. Vaitiekūnas S. tanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012.  504 p. –  ISBN 9785420017135
  6. Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai: Mykolas Biržiška, Donatas
   Malinauskas, Stanislovas Narutavičius. – Vilnius: Vaga, 2018. – 176 p. – ISBN 9785415025084
  1. Selenis V. Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus. – – 120 p. – ISBN 9786094780349
 • 2020-ieji UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metai

  Kernavės archeologinė vietovė (Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas) – unikalus archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas, reprezentuojantis Lietuvos priešistorę ir ankstyvąjį Lietuvos valstybės formavimosi periodą.
  Archeologinė ekspozicija po atviru dangumi. Penki įspūdingi piliakalniai ir gausūs archeologiniai radiniai byloja apie čia vykusius istorinius procesus ir kultūras, gyvavusias daugiau nei 10 tūkst. metų. Pagoniškos ir krikščioniškos kultūrų sąveikoje 13 a. pabaigoje – 14 a. pradžioje susiformavo ir porą šimtų metų gyvavo savitas viduramžių miestas.
  2004 m. liepos mėn. Kernavės archeologinė vietovė buvo įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
  Kviečiame pasižiūrėti virtualią parodą UNESCO paveldo vietovė – Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas http://senvagesgimnazija.lt/biblioteka/renginiai-parodos-akcijos

  Virtuali paroda – UNESCO paveldo vietovė – Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas

 • Lapkričio 9–13 d. Šiaurės šalių literatūros savaitė

  Šiaurės šalių rašytojų kūryba skaityti čia … (pdf failas)
  Nuotoliniai Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai nuotoliniu būdu:
  https://www.lnb.lt/naujienos/5936-lapkricio-9-13-d-siaures-saliu-literaturos-savaite-nacionalineje-bibliotekoje
  https://www.nordisklitteratur.org/lt

 • RIČARDUI GAVELIUI – 70

  RIČARDUI GAVELIUI – 70

  (1950 – 2002)

  Lietuvių prozininkas, dramaturgas, publicistas

  Ričardas Gavelis gimė 1950 metų lapkričio 8 d. Vilniuje. 1968 m.  baigė  Druskininkų vidurinę mokyklą, 1973 m. fiziko teoretiko diplomu baigė studijas Vilniaus universitete.

  1973-1977 dirbo Mokslų Akademijos Fizikos institute, po dvejus metus – žurnalų „Mokslas ir gyvenimas“ ir „Pergalė“ redakcijose. 1992-2002 m. bendradarbiavo dienraštyje “Respublika”, savaitraštyje “Veidas”.

  Ričardas Gavelis – išskirtinė asmenybė ir vienas ryškiausių postmodernizmo laikotarpio lietuvių prozininkų, vienas iš Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės pradžios laikotarpio rašytojų. Įsitvirtinęs literatūroje, didžiąją savo kasdienybės dalį skyrė vien kūrybai, rašė noveles, pjeses, apysakas, romanus, publicistiką, tai Lietuvos postmodernizmo rašytojas, išgarsėjęs romanais „Vilniaus pokeris“ ir „Vilniaus džiazas“.

  Rašytojo proza – viena iš įdomiausių ir drąsiausių socialinės kritikos lietuvių literatūroje formų. Siekė racionaliai atnaujinti tradicinį pasakojimą, praplėsti provincialiai uždaros literatūros ribas, įveikti cenzūros kontroliuojamos socialistinės literatūros apribojimus, tyrinėti jėgos ir blogio prigimtį. Kvestionuojamos tautinės, istorinės, politinės, religinės vertybės literatūrinės mitologizacijos būdu sustabdo laiką, keičia socialinės erdvės dimensijas. Vaizduojamas pasaulis primena kafkiškąjį, novelių fabula pajungta giluminiams psichologijos siūbavimams, kuriuos valdo likimo neišvengiamybė.

  1. Gavelio prozoje jos kritikai ir interpretatoriai atranda daug ryškių postmodernistinės literatūros ženklų: būties slėpinių, gėrio, grožio ir tiesos reliatyvumo, realybės ir sapno logikos inversijų, tradicinių kultūros vertybių kritikos, “citatų”, žaismės visomis istoriškai susiklosčiusiomis literatūrinės raiškos priemonėmis

  Ričardo Gavelio knygos išverstos į latvių, lenkų, baltarusių, anglų, prancūzų, vokiečių, suomių ir kitas kalbas. Užsienyje jo kūryba dažnai lyginama su tokiais kūrėjais kaip F. Kafka, G. Orwell, W. Faulkner.

  Knygos čia

   

   

   

   

   

  Knygos:

  1. Neprasidėjusi šventė: apsakymai. –  Vilnius: Vaga, 1976.
  2. Įsibrovėliai: apsakymai.  – Vilnius: Vaga, 1982.
  3. Nubaustieji: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1987.
  4. Vilniaus pokeris: romanas. – Vilnius: Vaga, 1989
  5. Jauno žmogaus memuarai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1991.
  6. Vilniaus džiazas: romanas. Vilnius: Vaga, 1993.
  7. Nemirtingumas. Rekonstrukcijos bandymas: publicistinė knyga apie nužudytą žurnalistą Vitą Lingį. – Kaunas: Kopa, 1994.
  8. Paskutinioji Žemės žmonių karta: romanas. – Vilnius: Vaga, 1995.
  9. Taikos balandis: apsakymai. – Vilnius: Alma littera, 1995.
  10. Prarastų godų kvartetas: romanas. –  Vilnius: Tyto alba, 1997.
  11. Septyni savižudybės būdai: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1999.
  12. Sun–Tzu gyvenimas šventame Vilniaus mieste: romanas. –  Vilnius: Tyto alba, 2002.
  13. Tylos angelas: apsakymai. – Vilnius: Tyto alba, 2006.

   

 • Lietuvos Konstitucijos diena bibliotekoje

  1992 m. spalio 25 dieną Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją.

  Konstitucija – tai pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus.

  Laikotarpiu nuo 1918 iki 1992 metų Lietuvoje veikė 4 nuolatinės, 2 laikinosios, 2 okupacijos periodo bei 1918 metų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai.

   

  Skaityk:  http://partizanai.org/failai/pdf/konstitucija.pdf   ir sužinok daugiau…….(užsisakyk knygą el. paštu senvagesbiblioteka@gmail.com)

  Knygos: čia

 • Gegužės 9-oji – Europos diena JAU GREITAI EUROPOS INFORMACIJOS CENTRO LEIDINIAI BIBLIOTEKOJE

  Europos informacijos centras Vilniuje suteikia visą informaciją apie Europos Sąjungos istoriją, funkcionavimą, tikslus, jaunimo galimybės, politikos sritis ir kitas temas.
  Biblioteka šiuo metu laukia spausdintų leidinių iš Europos informacijos centro, bei kviečia susipažinti su šių leidinių elektroniniais variantais.

  Elektroniniai leidiniai (daugumą leidinių galite parsisiųsti pdf formatu)

  1. Pažinkime Europą!

  https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-lt/format-PDF/source-127248351

  2. ES ir AŠ

  https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-lt/format-PDF/source-127248922

  3. Europos Sąjunga. Kas ji yra ir ką ji veikia. ( EN )

  https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1

  4. Kelionės po Europą 2020 (EN)

  https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/2f4267fb-463a-11ea-b81b-01aa75ed71a1

  5. Mūsų planeta, mūsų ateitis

  https://op.europa.eu/lt/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-lt/format-PDF/source-127250131

  6. Įvairūs leidiniai

  https://op.europa.eu/lt/web/general-publications/publications

 • Jurgis Savickis - 130 prisiminus rašytoją, diplomatą...

  Jurgis Savickis – 130 (1890-1952)


  Biografija

  Gimė 1890 m. gegužės 2 d. Pagausančio dvarelyje, netoli Ariogalos.

  • Mokėsi Kauno ir Maskvos gimnazijose.
  • 1912-1914 m. studijavo dailę Maskvoje ir Krokuvoje.
  • Prasidėjus I pasauliniam karui, dirbo lietuvių komitetuose nukentėjusiems nuo karo šelpti.
  • 1919-1938 m. Lietuvos reikalų patikėtinis Skandinavijos šalyse. Atstovaudamas Lietuvai jis rūpinosi tarptautiniu Lietuvos pripažinimu, populiarino Lietuvos kultūrą užsienyje.
  • Prasidėjus II pasauliniam karui Ženevoje atstovavo Lietuvai tuometinėje Europos valstybių organizacijoje – Tautų Sąjungoje.
  • Kai Sovietai okupavo Lietuvą, jis neteko darbo ir apsigyveno Pietų Prancūzijoje, Rivjeroje, ūkyje, kurį pavadino ,,Ariogala” ir ten mirė 1952 m. gruodžio 22 d.

  Kūrybos bruožai

  Nuo tradicinės lietuvių prozos Savickio novelės skiriasi jau tematika – jose neretai rašoma apie tolimų šalių miestus, uostus, kurortus, o jeigu prabylama apie lietuvišką sodžių, tai kalbantysis dažniausiai esti jam svetimas – miestietis, menininkas ar aristokratas. Labiausiai nuo tradicijos Savickio proza skiriasi trimis bruožais: pasakojimo sandara, žmogaus būties samprata ir stiliumi.
  Kūryboje dominuoja dažnesnės temos: meilė, žmogaus vienišumas, gyvenimas savyje, neturėjimas jokių tikslų ir siekių.

  Savickio kūrinių meninį žavesį lemia ir jo stiliaus meistriškumas: humoras, ironija, žaidimas su skaitytojo atmintyje susiklosčiusiais kokių nors situacijų, personažų vaizdiniais, nuorodos į kitus literatūros kūrinius, kultūros įvaizdžiai, simboliniai elementai. Ankstyvosiose novelėse Savickis mėgsta specialiai nustebinti patiklų skaitytoją, sutrikdyti jį netikėtai iškreiptu vaizdu, tolimais palyginimų šuoliais, užšifruotomis užuominomis. Visa tai rašytojo meninei kalbai suteikia nevienaprasmiškumo, padeda išvengti monotonijos.

  Skaityti Savickį reikia atidžiai, sekant vaizdų ir vertinimų kaitą, neprašokant užuominų, gėrintis vaizdo ir žodžio originalumu, netikėtais siužeto posūkiais. Tai tam tikrų įgūdžių ir pasirengimo reikalaująs skaitymas, tačiau už pastangas jis su kaupu atlygina estetiniu bei intelektiniu džiaugsmu. Pirmus apsakymus Savickis pradėjo spausdinti dar XX a. pra­džioje, o žymiausias savo knygas išleido trečiame dešimtmetyje.

  Knygos (čia pdf formatu)

   

 • 2020 metų balandžio 2 d., Tarptautinę vaikų knygos diena.

  2020 metų balandžio 2-ąją, Tarptautinę vaikų knygos diena, švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno (1805–1875) gimtadieniu – balandžio 2-ąją.

  Švęskime Tarptautinę vaikų knygos dieną visą savaitę nuo balandžio 2 ir 9 dienos!

  Geriausios vaiku knygos – 2019 (pdf)

  Drauge su vaikų knygų kūrėjais keliaukime į fantazijos šalį patirti įstabių nuotykių.

  https://www.facebook.com/events/207787876987230/

  Biografija

  Pasakininką Anderseną žino visas pasaulis. Hansas Kristijanas Andersenas (Hans Christian Andersen) – garsiausias danų rašytojas, gimė 1805 m. balandžio 2 d. Odensėje neturtingų tėvų šeimoje. Rašytojo tėvas buvo batsiuvys, o ir pats H.K. Andersenas, dar vaiku būdamas, mokėsi šio amato dirbdamas pameistriu fabrike. 14 metų H.K. Andersenas atvyko į Kopenhagą, tikėdamasis tapti aktoriumi ar baleto šokėju. Tapo rašytoju.

  Knygos. K. Andersenas pradėjo rašyti pasakas vaikams, visas pasaulis žino jo sukurtas pasakas apie bjaurųjį ančiuką, princesę ir žirnį, Mažąją undinėlę. Pirmasis rinkinys buvo išleistas 1835 m.

  Anderseno pasakos : (su paveikslėliais) / išguldė P. Nėrys – Tilžėje : [„Ūkininkas“], 1895 (Tilžė : J. Šenkės sp.)
  Anderseno pasakos – St. Peterburg, 1904 – 74 p.
  Pas Kristaus eglelę : Anderseno pasaka – 1913 m.
  Eglė : pasaka / G. Andersenas – 1913 m. – 19 p.
  Lakštingala / G. Andersenas – 1913 m. – 24 p.
  Rinktinės Anderseno pasakos – Voronežas, 1918 – 234 p.
  Lakštingala ; ir Pas Kristaus eglelę / iš Anderseno parašė M. Šalčius – Šiauliai : Kultūra, 1922 – 27 p.
  Rinktinės Anderseno pasakos : su paveikslais / vertė J. Balčikonis – Kaunas : Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1923 – 409 [2] p.
  Pasakos – Vilnius, 1950 – 99 p.
  Pasakos – Vilnius, 1951 – 103 p.
  Pasakos / H.K. Andersenas ; vertė J. Balčikonis ; [iliustracijos Moriso Berti] – Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1957 – 353, [2] p.
  Pasakos [Brailio raštas] / Hans Christian Andersen – Vilnius : LAD l-kla, 1964
  Pasakos / H.K. Andersenas ; [vertė J. Balčikonis ; iliustracijos J. Šancerio] – Vilnius : Vaga, 1966 – 286 p.
  Kiauliaganis : [pasaka] / Hansas Kristijonas Andersenas ; vertė Juozas Balčikonis ; iliustravo Eva Johana Rubin – Vilnius : Vaga, 1969 – [30] p.
  Pasakos ir istorijos / Hansas Kristianas Andersenas ; iš vokiečių kalbos vertė Dominykas Urbas – Vilnius : Vaga, 1975 – 324 p.
  Skiltuvas : [pasaka : jaunesniam mokykliniam amžiui] / Andersenas Hansas Kristianas ; vertė J. Balčikonis ; iliustravo V. Čižikovas – Vilnius : Vaga, 1977 – 26 p.
  Undinėlė : [pasaka] / Andersenas Hansas Kristianas ; iš rusų kalbos vertė D. Urbas ; iliustravo J. Stauskaitė – Vilnius : Vaga, 1980 – 36[4] p.
  Laukinės gulbės / Hansas Kristianas Andersenas ; vertė Juozas Balčikonis ; iliustravo Irena Žviliuvienė – Vilnius : Vyturys, 1985 – 308 p.
  Sniego senis / Hansas Kristianas Andersenas ; iš vokiečių kalbos vertė Juozas Balčikonis ; iliustravo Alfonsas Žvilius – Vilnius : Vyturys, 1991 – 15 p.
  Nauji karaliaus drabužiai : [pasaka] / H.K. Andersenas ; iliustr. Ch.W. Hansen – Vilnius : Spindulys, 1992 – 20 p.
  Pasakos / Hansas Kristijonas Andersenas ; vertė Juozas Balčikonis – Kaunas : Caritas, 1992 – 270 p.
  Nauji karaliaus drabužiai : [pasaka] / Hansas Kristijanas Andersenas ; iliustr. Kr. Viurgleris Hansenas – Vilnius : Egmont Lithuania Ltd., 1992 – 41 p.
  Gražiausios Anderseno pasakos / [iš vokiečių kalbos vertė Juozas Balčikonis ; pasakas parinko ir redagavo Robertas Keturakis ; iliustravo Edita Jakubčionytė] – Kaunas : Vaiga, 1995 – 191 p.
  Bjaurusis ančiukas / H.C. Andersen ; [atpasakojo T. Četrauskas] ; iliustravo Beth Beyerholm – [Vilnius] : Egmont Lietuva, 1996 (Spauda) – 40 p.
  Bjaurusis ančiukas / [Hansas Kristijanas Andersenas ; iš anglų kalbos vertė Renata Staneliūnaitė ; parengė Audronė Guigaitė] –
  Vilnius : Trys nykštukai, 1997 – 29 p.
  Undinėlė / [Hansas Kristijanas Andersenas ; iš anglų kalbos vertė Renata Staneliūnaitė ; parengė Audronė Guigaitė] – Vilnius : Trys nykštukai, 1997 – 29 p.
  Gražiausios Anderseno pasakos / [sudarė Viktoras Vaitkūnas ; dailininkė Dalia Dapkutė] – Kaunas : Vaiga, 1997-1999 – 3 dalys
  Laukinės gulbės / [Hansas Kristijanas Andersenas ; iš anglų kalbos vertė Renata Staneliūnaitė ; parengė Audronė Guigaitė] – Vilnius : Trys nykštukai, 1997 – 29 p
  Nauji karaliaus rūbai / [Hansas Kristijanas Andersenas ; iš anglų kalbos vertė Renata Staneliūnaitė ; parengė Audronė Guigaitė] – Vilnius : Trys nykštukai, 1997 – 29 p.
  Drąsusis cino kareivėlis / [Hansas Kristijanas Andersenas ; iš anglų kalbos vertė Renata Staneliūnaitė ; parengė Audronė Guigaitė] – Vilnius : Trys nykštukai, 1997 – 29 p.
  Alavinis kareivėlis : [pasaka] / H.C. Andersen ; iliustravo Vif Dissing ; [iš danų k. vertė Vaida Tupčiauskaitė] – Vilnius : Egmont Lietuva, 1997 – [41] p.
  Nauji karaliaus drabužiai / H.C. Andersen ; iliustravo Chr. Würgler Hansen ; [vertė J. Balčikonis] – Vilnius : Egmont Lietuva, 1997 – [40] p.
  Sniego karalienė : septynių pasakų istorija / Hans Christian Andersen ; vertė Juozas Balčikonis ; [dailininkas Evaldas Mikalauskas] – Vilnius : Vaga, 1998 – 51 p.
  Sniego karalienė : [pasaka] / Hansas Kristianas Andersenas ; [iliustravo, atpasakojo ir tekstą adaptavo P. Viržintaitė] – [Kaunas] : Leidybos studija „Nizamas“, [1999] – [17] p.
  Pasakos / Hansas Kristijonas Andersenas ; lietuviškai atpasakojo Danutė Sirijos Giraitė ; iliustravo Cathie Shuttleworth – Vilnius : Egmont Lietuva, [1999] – 96 p.
  Coliukė : [pasaka] / Hansas Kristianas Andersenas ; [perpasakojo Ona Petkevičiūtė ; dailininkas C. Busquets] – Vilnius : Mažoji Rosma, [1999] – 8 p.
  Kiauliaganys / Hansas Kristianas Andersenas ; [lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės ; piešiniai Rimos Maminskaitės] – Vilnius : Trys nykštukai, 2000 – 44 p.
  Sniego karalienė : [pasaka] / Hansas Kristianas Andersenas ; iliustr. P. Viržintaitė – Vilnius : Nizamas, 2000 – 16 p.
  Sniego karalienė / Hansas Kristianas Andersenas – Minskas : Charvest : Maskavas : AST, 2000 – 63 p.
  Pasakos / Hansas Kristianas Andersenas – Minskas, Maskavas : Charvest, AST, 2000 – 333, [2] p.
  Coliukė : [H.K. Anderseno pasakos motyvais] : karpyta knygelė / [iliustravo V. Dubrova] – [Vilnius] : Naujoji Rosma, 2001 – 12 p.
  Pasakos / Hans Christian Andersen ; iš vokiečių kalbos vertė Juozas Balčikonis ; [iliustravo Tomas Markevičius] – Vilnius : Alma littera, 2001 – 2 dalys
  Dvylika iš pašto karietos : žiemos pasakos : dienoraščio, laiškų, autobiografijų fragmentai / Hans Christian Andersen ; iš danų kalbos vertė ir sudarė Liudas Remeika ; [iliustracijos Vilhelm Pedersen, Lorenz Frølich] – Vilnius : UAB „Alumnus“, 2002 (Vilnius : Spaudos kontūrai) – 238, [2] p.
  Negirdėtos Anderseno pasakos / iš anglų kalbos vertė Ingrida Matusevičiūtė – Kaunas : Vaiga, 2002 (Kaunas : Aušra) – 134, [2] p.
  Pasakos / Hansas Kristianas Andersenas ; [lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės ; iliustracijos Hertos Matulionytės, Aušros Čapskytės] – Vilnius : Aktėja, [2004] – 336 p.
  Coliukė : [pasaka] / Hans Christian Andersen ; iš danų kalbos vertė Liudas Remeika ; iliustravo Kęstutis Kasparavičius – Vilnius : Nieko rimto, 2005 ([Kaunas] : Arx Baltica) – 33 p.
  Mergaitė su degtukais : [pasaka] / Hans Christian Andersen ; [iš danų kalbos vertė Liudas Remeika] ; iliustravo Kęstutis Kasparavičius – Vilnius : Nieko rimto, 2005 (Kaunas : Spindulys) – 32 p.
  Karalaitė ant žirnio ; Puikioji adata : [pasakos / Hansas Kristianas Andersenas ; dailininkė Danguolė Lunskienė] – Kaunas : Šviesa, 2006 (Kaunas : Arx Baltica) – 8, [2] p.
  Gražiausios Anderseno pasakos / [vertė ir paruošė Valdas Sasnauskas ir Pranas Sasnauskas ; iliustravo Hans Segner [i.e. Tegner]] – Kaunas : Vaiga, 2006 (Kaunas : Spindulys) – 191, [1] p.
  Sniego karalienė : [pasaka] / pagal Hansą Kristianą Anderseną ; [iliustravo Danguolė Lunskienė] – Kaunas: Dajalita, 2006 (Kaunas : Aušra) – 16[2] p.
  Laukinės gulbės / [Hansas Kristijanas Andersenas ; tekstas Alfredo Steiblio] – Vilnius : Trys nykštukai, 2007 – 29 p.
  Alavinis kareivėlis / [Hansas Kristijanas Andersenas ; tekstas Alfredo Steiblio] -Vilnius : Trys nykštukai, 2007 – 29p.
  Bjaurusis ančiukas / [Hansas Kristijanas Andersenas ; tekstas Alfredo Steiblio] – Vilnius : Trys nykštukai, 2007 – 29 p.
  Undinėlė / [Hansas Kristijanas Andersenas ; tekstas Alfredo Steiblio] – Vilnius : Trys nykštukai, 2007 – 29 p.
  Nauji karaliaus drabužiai / [Hansas Kristijanas Andersenas ; tekstas Alfredo Steiblio] – Vilnius : Trys nykštukai, 2007 – 29 p.
  Piemenėlė ir kaminkrėtys : [pasaka / Hansas Kristianas Andersenas ; dailininkė Diana Monkevičiūtė] – Kaunas : Šviesa, 2007 – 8, [2] p.
  Coliukė : [pasaka] / Hans Christian Andersen ; iš vokiečių kalbos vertė Juozas Balčikonis ; [iliustracijos ir maketas Viktoro Šatunovo] – Vilnius : Alma littera, 2007 -29, [6] p.

 • Spaudinių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

 • Antano Baranausko 185-osios gimimo metinės

  Sausio 17 dieną sukako 185 metai kai gimė Antanas Baranauskas. Poetas, kalbininkas, vyskupas Antanas Baranauskas dar jaunystėje pasižymėjo talentu ir gabumais. Be eilėraščių, giesmių rašymo, jis dar domėjosi matematika, kalbotyra, tapo pirmuoju dialektologu, lietuvių gramatikos terminų kūrėju, tyrinėjo tarmes, užrašė tarmių tekstus, parašė lietuvių kalbos gramatiką. Reikšmingas kūrinys yra 14 dainų kūrinys „Kelionė Peterburkan“. Lietuvių literatūros klasika laikoma poema „Anykščių šilelis“, kurioje apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senovė, atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, protestuojama prieš tautinį lietuvių tautos engimą. Skaitykloje parengta spaudinių parodą apie Antano Baranausko kūrybą, bei kiti spaudiniai, atspindintys jo gyvenimą ir veiklą.

 • Knygų Kalėdos

 • Dovanok knygai skirtuką

  2 klasių mokiniai gamino knygų skirtukus.
  Mielieji, skaitykite knygas, kad jos dar labiau sušildytų širdį, papuoškite jas skirtuku.

    

 • Lapkričio 23-oji - Lietuvos kariuomenės diena

  Kviečiame aplankyti spaudinių parodą, skirtą Kariuomenės dienai. Paroda veikia skaitykloje.

 • Salomėjos Nėries 115-osios gimimo metinės

  Lapkričio 17 dieną sukanka 115 metų, kai gimė Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė). Salomėja Nėris – ryškiausia nepriklausomybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų.

  Skaitykloje parengta spaudinių parodą apie Salomėjos Nėries kūryba, amžininkų prisiminimai, bei kiti spaudiniai, atspindintys poetės gyvenimą ir veiklą.

 • Metų knygos rinkimai 2019

  Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius keturiose – vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir poezijos – knygų kategorijose. Už labiausiai patikusias knygas galima balsuoti iki 2020 m. vasario 14 d. interneto svetainėje metuknyga.lt, elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu adresu: „Metų knygos rinkimams“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius.

  Daugiau informacijos rasite čia: http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?245865124

 • Juozo Tumo Vaižganto 150-osios gimimo metinės

  2019-ieji metai yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. Bibliotekoje organizuojama paroda, skirta pažymėti J. Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines. Jis yra viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas. Vaižgantas buvo daugelio organizacijų narys, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje veikloje, redagavo žurnalus, rašė grožinės literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius. Jo kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų.

 • Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena

  Rugsėjo 26 dieną visi europiečiai švenčia Europos kalbų dieną. Pirmą kartą Europos kalbų diena pradėta švęsti 2001 metais. Pagrindinis  šios šventės tikslas– puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę, bei skatinti mokytis įvairių kalbų visą gyvenimą.

 • Vinco Kudirkos 160-osios gimimo metinės

  Gruodį minimos dvi svarbios sukaktys. Daktarui, prozininkui, poetui, publicistui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui Vincui Kudirkai sukanka 160 metų. O jo sukurtai ir pirmą kartą 1898 m. lapkričio–gruodžio mėn. „Varpo“ numeryje publikuotai „Tautiškai giesmei“ – 120 metų. Vincas Kudirka – žymiausias XIX a. pabaigos lietuvių publicistas, „Varpo“ steigėjas, leidėjas ir autorius formavęs pozityvistinę lietuvių kultūros kryptį. V. Kudirka sukūrė „Tautišką giesmę“, tapusią Lietuvos Respublikos himnu, parašė eilėraščių ir satyrų, priklausančių lietuvių literatūros klasikai. V.Kudirkos didelė įtaka atgyjančiai lietuvių tautai nesiriboja vien XIX a. paskutiniu dešimtmečiu; ji siekia ir mūsų laikus: jo skelbtos idėjos tebegyvos ir tebe aktualios, nes jis nustatė teisingas gaires kultūriškai atgyjančiai ir laisvės siekiančiai tautai.

 • Adomo Mickevičiaus 220-osios gimimo metinės

  200 metų praėjo nuo iškiliausio XIX a. Lietuvos poeto, lenkų literatūros klasiko Adomo Mickevičiaus gimimo dienos, tačiau jo kūrybos romantinė dvasia, patriotinės mintys tebežavi iki šiol. A. Mickevičiaus kūryba paliko gilų pėdsaką lietuvių kultūros ir literatūros istorijoje. Poeto kilmė, gyvenimas, veikla ir kūryba glaudžiai susiję su Lietuva, su Lietuvos istorija ir lietuvių kultūra. Pats A. Mickevičius laikė save bendros Lietuvos bei Lenkijos valstybės piliečiu, vadino Lietuvą savo Tėvyne. Virtuali paroda: http://mickevicius.amb.lt/

 • Simono Daukanto 225-osios gimimo metinės

  Simonas Daukantas (1793–1864) – Lietuvos istorikas, rašytojas, kalbininkas, tautinio atgimimo žadintojas. Jis – pirmosios lietuviškai parašytos Lietuvos istorijos autorius. Simonas Daukantas pasižymėjo ne tik dideliais darbais, bet ir savo asmenybės unikalumu. Rašytojas rinko ir publikavo tautosaką, leido ūkinių patarimų knygeles, buvo daugybės žodynų, vadovėlių sudarytojas, rengėjas ir leidėjas, organizuoto tautosakos rinkimo pradininkas. Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė S. Daukanto metais. Minint istoriko, rašytojo jubiliejų, gimnazijos bibliotekoje parengta paroda.

 • „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekoje - grožinė literatūra kiekvienam!

  Nuo šiol galite nemokamai naudotis  „Vyturio“ skaitmeninę knygų biblioteka. Knygas kiekvienas vartotojas gali skaityti susikūręs paskyrą adresu www.vyturys.lt ir įvedęs mokyklai skirtą Dovanos kodą. Prisijungimo kodai išsiųsti per mano dienyną mokiniams ir tėvams (globėjams). Kviečiame mokytojus, mokinius ir jų tėvelius (globėjus) aktyviai naudotis „Vyturio“ el. biblioteka. Malonaus skaitymo e-bibliotekoje. Ką rasiu „Vyturio“ bibliotekoje? „Vyturyje“ rasite beveik 400 literatūros kūrinių. Dalį reikalingų kūrinių rasite skirsnyje „MOKYKLAI“. Čia sukelti programiniai kūriniai, o skyriuje „KNYGOS“ rasite visus turimus kūrinius. Kūriniai su užduotimis pažymėti simboliu *. Svarbiausi klausimai pateikiami teksto pradžioje, o kiti matomi paspaudus ant išnašos ženklelio pačiame tekste. Kaip pradėti naudotis „Vyturio“ biblioteka? Susikurkite paskyrą „Vyturyje“ ir laukelyje „Dovanos kodas“ įveskite gautą kodą. Nemokamai naudotis kūriniais galėsite tik suvedę dovanos kodą registracijos metu. Jei pamiršote suvesti kodą pirminės registracijos metu, galite tai padaryti ir vėliau. Dešiniajame ekrano kampe esančiame meniu susiraskite skiltį „Mano nustatymai“, įveskite kodą laukelyje „Dovanos kodas“ ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“. Kas gali naudotis? Užsiprenumeravus paslaugą kūrinius mobiliuose telefonuose, planšetiniuose, nešiojamuose ir stacionariuose kompiuteriuose galės skaityti visi mokytojai ir mokiniai. Beje, pradėjus kūrinį skaityti viename įrenginyje skaitymą galima tęsti kitame. Nieko daryti nereikia, sistema automatiškai sinchronizuoja duomenis ir atverčia kūrinį ten, kur jį užvertėte. Ir dar. Nebekankinkit kopijavimo aparato. Reikiamo kūrinio ištraukas galima demonstruoti naudojant projektorių.